Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509

Általános szerződési feltételek bankkártyával fizetők részére

 

1. Kérjük olvassa el figyelmesen az általános szerződési feltételeket. A szolgáltatás igénybevételével a weboldalon, illetve telefonon keresztül, Ön elismeri, hogy betöltötte 18. életévét és elfogadja a szerződést. Amennyiben Ön nem ért egyet a szerződésben foglaltakkal, Ön nem jogosult igénybe venni a szolgáltatást sem a weboldalon, sem telefonon keresztül.

2. A szolgáltatást igénybe veheti minden 18. életévét betöltött nagykorú személy, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

3. A szerződés elfogadása
A szerződés létrejön a Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: ESO TV) és a Fogyasztó között. A szerződést az ESO TV módosíthatja saját belátása szerint, külön értesítés nélkül a Fogyasztó felé. A legfrissebb verzió felkerül a honlapra. Amennyiben Fogyasztó igénybe veszi a szolgáltatást, ezáltal elfogadja annak minden pontját amely a szolgáltatás igénybevétele pillanatában a weboldalon megtalálható. Kérjük olvassa el a szerződést időről időre az esetleges frissítések, változások követéséhez.

4. A szolgáltatás leírása
ESO TV regisztrált Fogyasztóit összeköti a jósokkal, akik különböző témákban tanácsadást végeznek: tarot kártya, szerelem, karrier, numerológia, i-ching, álomfejtés, asztrológia, stb. 
A Szolgáltatás igénybevétele során a Fogyasztó az alapdíjas telefon díját a telekommunikációs társaság felé köteles megfizetni, telefonszámlája kiegyenlítésekor, ezen felül a 4. b) pontban foglaltak alapján előfizetést, jóslási csomagot vásárol, vagy a  jós meghirdetett percdíján beszél, melyet bankkártyájával/hitelkártyájával fizet meg. Telefonos jóslási csomagnak hívjuk azt az előre megvásárolt időmennyiséget, amelyet Fogyasztó az általa kiválasztott jóssal bármikor szabadon lebeszélhet a meghirdetett telefonszámon.

A Szolgáltatás igénybevételének menete:

a)      Regisztráció:
A Szolgáltatás igénybevétele előtt a Fogyasztónak regisztrálnia kell ügyfélszolgálatunkon, vagy weblapunkon (www.ezo.tv). A regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:
-        név,
-        születési dátum,
-        lakcím és számlázási cím,
-        telefonszám,
-        e-mail cím,
-        bankkártya adatai (kártyaszám, lejárat dátuma, CSC kód).

Regisztrálni csak abban az esetben lehetséges, amennyiben hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez. A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció sikertelennek minősül és Fogyasztó a Szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A regisztráció során a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott bankkártya adatok valósak-e. Az ellenőrzés során Fogyasztó kártyájáról egy minimális összeget befoglalunk, mely foglalás az ellenőrzési folyamat végén törlésre kerül, így ez az összeg nem kerül levonásra Fogyasztó kártyájáról. A regisztráció végén a rendszer egy 4-jegyű titkos ügyfélkódot generál a Fogyasztó részére, mely kód megadásával tud a Fogyasztó a későbbiek folyamán a rendszerbe belépni. Fogyasztónak lehetősége van a kódot bármikor megváltoztatni.

b)      Egyenlegfeltöltés:
Fogyasztó  bármikor tájékozódhat percdíjainkról, előfizetési és csomagajánlatainkról a www.ezo.tv weblapon, vagy ügyfélszolgálatunkon. Fogyasztó kiválasztja a számára legmegfelelőbb fizetési konstrukciót. A bankszámla kivonaton ez ’Eso.tv Ezo.Tv’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Payvision.com, az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel. Amennyiben sikeres volt a bankkártya terhelés, a Fogyasztó egyenlege a kiválasztott csomag, illetve előfizetés percmennyiségével feltöltésre kerül. Az egyenlegfeltöltés, a Fogyasztó által megvásárolt jóslási percek jóváírását jelenti a Fogyasztó virtuális számláján.

A Fogyasztó a regisztrációt követően a következő lehetőségek közül választhat: 

- Előfizetés vásárlása: 
Fogyasztónak lehetősége van havi 10 perc áráért előfizetést vásárolni, mely összegért az első hónapban 30, a második hónaptól 20 perccel töltjük föl automatikusan egyenlegét. Az előfizetést  a www.ezo.tv weblapon, telefonos rendszerünk által, vagy ügyfélszolgálatunkon igényelheti. 
Az előfizetés ára: 4850 Ft/hó

Az előfizetés igénylésével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott bankkártyáját az előfizetés árával megterheljük minden hónapban ugyanazon a napon amikor az előfizetés megtörtént. Amennyiben háromszori próbálkozás ellenére sem volt sikeres a bankkártya terhelés az előfizetés szünetel a Fogyasztóval történő egyeztetésig.

A Fogyasztó előfizetését bármikor lemondhatja oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küld az info@eso.tv e-mail címre, vagy megteheti ezt ügyfélszolgálatunkon is.

- Jóslási csomag vásárlása:
Fogyasztónak lehetősége van egyenlegét előre feltölteni jóslási csomag vásárlásával, melyet a www.ezo.tv weboldalon tehet meg.
A csomagok díjai:
10 perc: 4 850 Ft
20 perc: 9 700 Ft
40 perc: 19 400 Ft
60 perc: 29 100 Ft

Percdíjas számlázás: 
Amennyiben a Fogyasztó egyenlege 0 perc, tehát sem jóslási csomagot, sem előfizetést nem vásárolt, vagy azt már felhasználta, a szolgáltatást a jósok meghirdetett percdíján tudja igénybe venni, ami 485 Ft/perc, mesterjós választása esetén 970 Ft/perc.
Mesterjós választása esetén az előre megvásárolt percek átszámításra kerülnek. Amennyiben a Fogyasztó mesterjóst választ beszélgetésre, az alap percdíjjal (485 Ft) számolt előfizetés, illetve csomagok megvásárolt percei is  a mesterjós percdíj alapján (970 Ft) kerülnek átszámításra. (Például, ha Fogyasztó egyenlege 10 perc és mesterjóst választ, akkor csak 5 perc tanácsadásra fogja tudni felhasználni meglévő egyenlegét)

Az ESO TV fenntartja a jogot különböző akciók szervezésére. Ezek az akciók a weboldalon kerülnek meghirdetésre és az ott jelzett időszakokra érvényesek. Az ESO TV fenntartja a jogot a szolgáltatási díjak egyoldalú módosítására, amely nem terjed ki a már megvásárolt csomagokra, illetve előfizetésre, azaz a megvásárolt csomagok percdíja, illetve a már megvásárolt előfizetés havidíja, esetleges szolgáltatási díj változás esetén is változatlan marad.

c)      A Szolgáltatás igénybevétele:
A Szolgáltatást csak és kizárólag regisztrált Fogyasztók vehetik igénybe. A Fogyasztó az alapdíjas telefonszám felhívásával és – a regisztrációkor kapott - 4 jegyű titkos kódjának megadásával tud bejelentkezni a rendszerbe. A rendszer közli a Fogyasztóval az aktuális egyenlegét, melyet követően a Fogyasztó
-        kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb jóst, s ezáltal igénybe veheti a Szolgáltatást;
-        vásárolhat előfizetést
-        vagy kérheti az ügyfélszolgálat segítségét

A Fogyasztó 1 (egy) perccel egyenlege lejárta előtt figyelmeztető hangot hall, melyet a vele beszélgetést folytató jós is hall. Ekkor hangfájl figyelmezteti a Fogyasztót, hogy 1 (egy) perc múlva lejár az egyenlege, és a beszélgetést az adott jós percdíján (485 Ft/perc, mesterjós esetén 970 Ft/perc). Ha a Fogyasztó ezt követően is vonalban marad, a rendszer 10 percet (4850 Ft-, mesterjóssal való beszélgetés esetén 9700 Ft-) zárol a Fogyasztó számláján. A Szolgáltatás végén bankkártyáját a lebeszélt percek alapján megterheljük, a zárolást feloldjuk.

5. A szolgáltatás díja
Az egyes jóslási csomagok, illetve előfizetés megvásárlásakor, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Fogyasztó megfizeti a jelen ÁSZF 4. b) pontjában megadott csomagokhoz, illetve előfizetéshez tartozó díjakat. Amennyiben Fogyasztó nem vásárol csomagot, illetve előfizetést, 485 Ft/perc percdíjon, illetve mesterjós választása esetén 970 Ft/perc percdíjon, veheti igénybe a szolgáltatást.  A számlázás percalapú, így minden megkezdett perc egy teljes perccel csökkenti a Fogyasztó egyenlegét. Mesterjós választása esetén a 4.b) pontban leírtak az irányadók.

A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy mivel a Szolgáltatás alapdíjas telefonvonalon elérhető, így az alapdíjas hívás költségeivel is kell számolnia a csomagokhoz tartozó díjon felül. Az alapdíjas hívás költsége - a telekommunikációs szolgáltató cég és a Fogyasztó közt létrejött szerződés függvényében - a telekommunikációs szolgáltató cégnek fizetendő.

6. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy az ESO TV személyes adatait a rendszerben eltárolja, kezelje. ESO TV vállalja, hogy a Fogyasztó bankkártya adatairól hangfelvétel nem készül illetve – az adatbevitelt követően – nem láthatóak és semmilyen más módon nem elérhetőek, a bankkártya szám utolsó négy számjegyének kivételével.

7. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy ESO TV a Fogyasztó jósokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) minőségbiztosítási okokból rögzítse.

8. Az ESO TV semmiféle felelősséget nem vállal a jósok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

9. ESO TV nem figyeli és/vagy ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. ESO TV nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

10. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik jóst választja és hogy az illető jós rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

11. A kiválasztott jós foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a rendszer a hívást valamelyik szabad jóshoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett jós foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

12. A ESO TV nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott jós képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

13. A jósok nem a ESO TV alkalmazottai.

14. A Fogyasztó és a jós felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jós által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A ESO TV nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

15. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

16. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk. A Jós által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak. A jósok nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

17. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó hozzájárul, hogy a ESO TV adatait (kivéve bankkártya adatait) minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználja direkt marketing célokra (így SMS-ben, illetve elektronikus levélben vagy telefonon keresztül történő megkeresés révén) akár saját, akár kereskedelmi partnerei termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítésére. Az adatok feldolgozását a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 17) végzi. Adatkezelési nyilvántartási szám: 02597-0000

18. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy e-mailt küldenek az info@eso.tv címre. 

19. A ESO TV fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

20. Jelen ÁSZF-et a ESO TV jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

21. Garanciavállalás
Fogyasztó, csak a ESO TV által nyújtott szolgáltatásban fellépő technikai hiba, vagy rendellenes működés esetén jogosult kártérítésre. ESO TV a Fogyasztót pénzvisszatérítés, vagy kompenzáció által kártalanítja. Kompenzáció során ESO TV a Fogyasztóval történt előzetes egyeztetésnek megfelelően ingyen perceket ír jóvá Fogyasztó egyenlegén. A kártérítés a Fogyasztó és a ESO TV előzetes megegyezésén alapszik. Mértéke arányos a kiesett szolgáltatással, maximum a teljes vételár összege lehet.