Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Asztrológia és horoszkóp

Bak, Vízöntő, Halak – Jellem-horoszkóp csillagjegyenként IV.

A 12 csillagjegyet (más néven állatövi vagy zodiákus jegyet), amely a horoszkóp-készítés alapját adja, a nyugati asztrológia hagyományosan különféle személyiségtípusoknak felelteti meg. Négyrészes sorozatunk az egyes jegyek általános jellemzőit, személyiségvonásait, jó illetve rossz tulajdonságait ismerteti részletesen. A sort a Bak, a Vízöntő és a Halak jegyekkel zárjuk.

BAK (december 22. - január 19.)

A bak jegy az erő és az előkelősködéssel való szembeszegülés jelképe. Ha uralkodó elemére, a földre gondolunk, az évszakok váltakozására, akkor fogalmat alkothatunk a jegy szülöttének jelleméről. A klasszikus Bak megbízható, józan, mind testi, mind lelki szempontból ellenálló. A Bak egyik fontos jellemzője a finom, sohasem közönséges humorérzék. Egyszerű ember, a szó legnemesebb értelmében. Nagy vonzerővel rendelkezik. Semmi színlelés nincs az önbizalmában, látszólag szigorú ítéletei nem rosszindulatúak. Türelmes, kitartó, körültekintő, állhatatos, lépésenként halad előre, de minden lépés egy mérföldkő. Büszke és igyekvő, jelentős az elemzőképessége, erősen tud koncentrálni, előrelátóan dolgozza ki a terveit, tisztában van saját értékeivel. Beszéde tömör és szabatos, inkább magára számít, mint másokra. Mondhatjuk azt is, hogy pesszimista, de ez nem gátolja meg semmiben. Örömmel dolgozik, lelkiismeretes, és szereti a felelősséget érezni. Nem szeret senkit kifigurázni, így nem is teszi ezt soha. Ha valakit megkritizál, véleményt mond, az mindig logikus, szigorú, és a barátság vezérli. A legkiválóbb típusnál a humorérzék és az irónia átitatja az egyéniségét. Mindent összevetve okos, komoly, megfontolt és remek megérzései vannak.

A Bak esetében a lehangoltság nem romboló hatású. Ilyenkor előszedi minden ötletét, koncentrál, és ennek eredményeképpen az elkövetett hibák arra ösztönzik, hogy ne adja föl, és folytassa, amit egyszer elkezdett. Szereti a magányt, de boldog, amikor visszatér a közösségbe. Jobban kedveli az intelligens és komoly emberek társaságát, az intelligens és alkotó jellegű szórakozási lehetőségeket. A méltóságteljes Bak éles eszű diplomata, tiszteletet parancsoló a fellépése. Mindig tudatában van a felelősségének és az általa betöltött pozíció fontosságának, és mindig méltó is a belé fektetett bizalomra. A Baknak teljesen mindegy, hogy mennyi idő alatt végez el egy munkát, számára inkább az a fontos, hogy megbízhatóan, pontosan megcsinálja a feladatát, és amit elért, azt senki ne ássa alá. A Bak sikere sokszor meglepetésként éri a környezetét, mert sokszor senkinek nem tűnik fel fáradhatatlan, türelmes, minden részletre kiterjedő munkája.

A jegyre jellemző finom irónia elsőre nem szembetűnő, de ha egy kicsit jobban odafigyelünk rá, nem nehéz észrevenni. Talán az téveszti meg az embereket a Bakkal kapcsolatban, hogy gyakorta szomorkásnak, komolynak tűnik az arca. Pedig ha jobban megismerjük, megdöbbenünk szórakoztató oldalán.

Úgy tartják, a Bak számára idegen a szerelem, a nagy érzelmek és a szenvedély. Ez tévedés. A bak nem hideg és nem érzéketlen. Biztos nem mutatja ki minden első jöttmentnek, mi zajlik benne, de ha rátalál a neki való társra, nem rejti tovább érzelmeit véka alá. Hűséges, megbízható társ, és ő maga sem szereti a bizonytalanságot. Bár tisztában van azzal, hogy a sebek, melyeket kap, jó tapasztalatok a jövőre nézve, a rá jellemző tartózkodó, óvatos magatartásával minél inkább próbálja elkerülni azokat. A Bak nagyon érzékeny. Rögtön észreveszi az őt körülvevő emberek tiszteletét, rokonszenvét, őszinteségét, de folyton igyekszik megbizonyosodni érzéseik tartósságáról, őszinteségéről.

A Bakok makacs, önfejű emberek hírében állnak. Álláspontjához, véleményéhez kitartóan ragaszkodik. Ahogyan szakmát vagy munkahelyet is csak ritkán és hosszú gyötrődés után változtat, előtte sokáig gondolkozik, tüzetesen mérlegel. Az esetek nagy részében – akkor is, ha beosztottként dolgozik – biztosak lehetünk abban, hogy a Bak nélkülözhetetlen és hasznos munkát végez. Őt pedig maga ez a tudat már önmagában is kielégíti. Éreznie kell: bár csak egy kis csavar a gépezetben, nélküle nem működik semmi.

A jegy egyik negatívuma a túlzott zárkózottság: a Bak hajlamos lehet teljesen magába fordulni, és a komédiák fösvény öregurára emlékeztető kérges szívű, csökönyös, gyanakvó emberré válni. Másik gyengesége, hogy az értékek, az anyagi javak birtoklása olykor érzéketlenné teszi mások problémáival szemben. Így lehet, hogy nagyképű, tudálékos, akadékoskodó, gátlástalanul törtető karakterek is előfordulnak a Bakok között. Ez az embertípus épp saját szűklátókörűségéből adódóan elégedetlen mindig mindennel az életben, és ha csak egy parányi siker is éri, azonnal el is veszti a jegy két legfontosabb pozitív vonását: a türelmet és az óvatosságot.

VÍZÖNTŐ (január 20. - február 19.)

A Vízöntő erői kifelé, szerteszét áradnak. Értelmi, szellemi téren találja meg legmegfelelőbb megnyilatkozását. Az anyagi világ nem érték a szemében. Az akadályokkal nem törődik, egyszerűen széttöri a gátakat. A Vízöntő a termékenyítő szellem szimbóluma, hiszen az ősi keleti és déli népeknél a víz az észt, a lelket jelentette. E jegyről két kép juthat leginkább az eszünkbe: az egyiptomi szfinx és a csörgősipkás bolond alakja. A szfinx arcán látható merev, gunyoros mosoly, ami előtt oly sok emberöltő öröme és bánata, dicsősége és katasztrófája vonult el, a Vízöntő-ember arckifejezésére emlékeztet. Ő is keresztülnéz a dolgokon, és nem mutatja meg a külvilágnak, mit érez, gondol és akar. A szfinx-álarc mögül viszont az udvari bolond hangja szólal meg, aki megengedheti magának, hogy a legmélyebb igazságokat, ragyogó szellemességeket, éles megjegyzéseket csakúgy odavethesse bárkinek, akinek akarja.

E jegyben tehát – persze mindenkinél más-más mértékben – az isteni szikra, a zseni princípiuma éppúgy benne foglaltatik, mint a bolondé. Ha szellemi képességeit nem használja ki kellőképpen, kiemelkedő adottságai különcködésnek fognak tűnni mások szemében. A Vízöntők így tehát nagy dolgokra lehetnek hivatottak: koruk reformer egyéniségei lehetnek. Érdeklődnek az új eszmék iránt, emellett pedig ők maguk is gyakran szülőatyjai ezeknek. Szeretik a művészetet, a tudományt, mindent, ami szokatlan, és leginkább ezeken a területeken képesek zseniálisan megnyilvánulni. Idealisták, lelkesedésük és képzelőerejük határtalan, így valódi alkotóművész válhat belőlük.

A Vízöntő sok pozitív adottsággal rendelkezik. Türelmes, tapintatos, nemes lelkű, becsületes, hű, megbízható, természetes becsvágyú, jó diplomata. Környezetét képes teljesen észrevétlenül befolyásolni, és megvalósítja akaratát. Nagy az igazságérzete, ezért jó közvetítő és békítő. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő, néha viszont önfejű. Nagy emberbarát, kimondottan jó a szociális érzéke, emberszerető. Az emberek viszont sokszor nem értik meg őt. Kritikája jó, és nagy megkülönböztetési képessége van. Produktív és rendkívüli az alkalmazkodó képessége. Szereti a társaságot, nagyon jó barát tud lenni. Szereti, ha elismerik, de messze áll tőle, hogy nevét népszerűsítse. Rendkívül nagy a szellemi függetlensége és a szabadságvágya. Makacs és eredeti, de sokszor annyira túlhajtja, túlerőlteti saját gondolatait, elképzeléseit, hogy elhanyagol mindent és mindenki mást magán kívül. Annyira szilárdan képes ragaszkodni az elveihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolnia magát, vagy netán belátnia, hogy más szempontok is vannak az övén kívül. Sokszor csak a megfelelő pillanatban tárja fel a lapjait, ezért hiszik róla sokan, hogy cinikus. Nem hagyja magát kalandokra csábítani. A kivárás embere, szándékait nem veri nagy dobra, helyette inkább álarc mögé bújik. Mozdulatlan arc ez a gúny és a mosoly visszatükrözésével.

Minden érdekli, ami modern, különösen a technika. Nagyon jó matematikus és filozófus is válhat belőle. Fix jel lévén, a Vízöntő szívós és kitartó. Az elért eredményeket megőrzi. A félmunka nem az ő stílusa. Vérmérsékletében mindig ott rejlik egy kis mélabú, könnyen indulatossá válik, amit általában a gyors megnyugvás és megbocsátás állapota követ, mielőtt visszatérne vidámsága, víg kedélye. Kedélyállapotának ez a fajta hullámzása elég gyakori jelenség nála. Lelkében majdnem mindig hordoz egyfajta csendesen motoszkáló fájdalmat.

Fellépése sokszor egészen különös, kiszámíthatatlan, ugrásra kész. A kötöttségeket épp ezért rosszul viseli. A Vízöntő-ember a legönzetlenebb embertípusok egyike. Énje teljesen átlátszó, de a rajta lévő álarc miatt embertársai nehezen értik meg tökéletes önzetlenségét, nemes jóakaratát. Képes a teljes és tökéletes önfeláldozásra. Őt nem az előny, hanem az érdekesség, a merészség, egy terv zsenialitása csábíthatja csak a rossz útra. Rendkívül adakozó, még erején felül is. Az igazi Vízöntő úttörő jellem, szárnyalólélekkel a magasba tör.

HALAK (február 19. - március 20.)

Vannak olyan emberek, akikről egy nappal a party után nem tudni bizonyosan, hogy egyáltalán részt vettek-e benne. Az ilyen emberek nagy valószínűséggel a Halak jegyében születtek. A Halak szeretnek mindig a háttérben maradni, és onnan végezni szenvedélyesen űzött megfigyeléseiket. Miután egyáltalán nem érdekli őket, hogy valamiképpen feltűnjenek, lehet, hogy jelenlétüket egyszerűen elfelejtik. Ennek ellenére szeretnék, ha szeretnék és dicsérik őket. Sajnos gyakran megfeledkeznek arról: ahhoz, hogy teljesítményüket észrevegyék, fel kellene adniuk rejtőzködésüket. Ha figyelmen kívül hagyják, legtöbbször határtalanul csalódottak és sértődöttek. A veszekedés a Halakkal olyan, mint egy szélmalomharc. A Halak szülötte érzékeny lényét, helyzetét érzékelhetetlen, megfoghatatlan udvariasság mögé rejti és hagyja, hogy mások találgassák, milyen is a lelkivilága.

Sokszor vetik a szemére hiányzó érvényesülési képességét és passzivitását. Az „éles könyök” valóban hiányzik belőle. Passzivitása abból ered, hogy ennek az állatövi jegynek szülötte szereti a dolgokat futni hagyni. Meg kell találnia, hogy alkalomadtán be kell avatkoznia az élet eseményeibe. De semmi se legyen kényszerítő vagy erőltető számára. Erős oldala beleérző képessége, segítőkészsége, részvéte. Minden adott helyzethez jól tud alkalmazkodni. Csalódásai feldolgozásához időre van szüksége. Akármilyen sérülékeny is a Halak szülötte, még senki sem hallotta panaszkodni őt. Az állatövi jegyek közül a Halak képviselője viseli legnehezebben a polgári élettel járó kötelezettségeket. A realitásokat messze eltolja magától és álomvilágba menekül. Gyűlöl beleavatkozni dolgokba, többé-kevésbé vakon bízik a sorsban.

A józanság és célszerűség nem tartozik a Halak erősségei közé. Az élethelyzeteket inkább érzelmi alapon ítéli meg, de egyáltalán nem hamisan. A Halaknak ezer finom antennája van, amellyel mások érzelmi rezgéseire reagál. Ezért ideális pszichiáter, orvos, betegápoló. Művészi hivatásában érzékeny és fantáziadús alkotó válhat belőle. Mindegy, hogy milyen területen dolgozik azonban, a végeredmény sosem hull könnyen, egy csapásra az ölébe – ehhez ugyanis túlzottan szégyenlős és visszahúzódó. Módszere inkább a türelmes kivárás. Nagy céljait kis szakaszokra bontja, melyeket szép lassan sikerül megvalósítania, összességében végül is célhoz ér. A Halak szülötte biztonságra, nyugodt, szemlélődő életre vágyódik. Ez alatt nem szeretne túl sok energiát a pénzszerzésre fordítani. Ezért gyakran találunk Halkat biztos, de nem különösképpen figyelemre méltó állásokban. Ami a pénzkérdést illeti, nem hajlamos a túlzott költekezésre, nem különösebben takarékos, de nem dobja ki a pénzt az ablakon. A biztonság kedvéért szereti, ha van egy kis tartaléka. Pénzügyi sikerei kellő határok között maradnak, mert az érvényesülési kedv hiányzik belőle.

A Halak szülötte mindig jó vigasztaló és gyóntató atya, tele van részvéttel és megnyugtatóan hat embertársaira. Mindegy, hogy mi a probléma és a gond, egyformán megért mindent, mert beleérző képességének és fantáziájának nincsenek határai. Fordítva azonban már koránt sincs így, nehéz kicsalogatni barlangjából, megtudni valamit belső világáról. Sosem lehet tudni pontosan, mit gondol, mert gyorsan visszahúzódik, ha közelít hozzá az ember. Azt reméli ugyanis, így megmenekülhet a csalódásoktól, amik azonban megkerülhetetlen velejárói az életnek. Miután lágyszívű, és odatartja a másik arcát is, ha pofon ütik, nehezen kerüli el a lelki sérüléseket. Annak ellenére, hogy a Halak jegyében születettek egyáltalán nem agresszívek, előfordulhat, hogy kivívják embertársaik rosszkedvét, mivel megvesztegethetetlen megfigyelők és bírák, akik véleményüket nem rejtik véka alá.

A Halak nagyon kellemes házastárs, de jó ideig eltarthat, míg felfigyel rá kiszemeltje. Ha ég is a szerelemtől, úgy hat, mintha hideg halvér folyna az ereiben. Arra vár, hogy meghódítsák. Egyformán vonatkozik ez a férfira és a nőre is. Ritkán ragadja magához a kezdeményezést, csak álmodozik a szerelemről, ezért sokszor szenved szerelmi bánattól. Ha viszont elhatározza, hogy életét összeköti valakivel, a kiválasztott nagyon jól jár, mert a szeretett embert a tenyerén hordozza, lesi minden kívánságát.


Az asztrológia évezredek óta az emberiség számos kultúrájának része, mely a divináció jelenlétét vélte felfedezni a bolygók és csillagok mozgásában. Az asztrológia és általa a horoszkópok azon az elgondoláson alapulnak, hogy a makrokozmoszban vagy az égi világban tükröződik a földi világ. Más szóval: „Ahogy fent, úgy lent.” A csillagok és a bolygók elhelyezkedése a születésed időpontjában befolyásolja a személyiségedet, hangulatodat, karmádat és a földi életed célját. Ha hiszel ebben a filozófiában, akkor valószínűleg észrevettél már valami különös hasonlóságot önmagad és más, ugyanazon csillagjegy szülöttei között.

Az önmagad megismerésében vagy az előtted álló események, lehetőségek megértéséhez, érdemes kérned egy asztrológiai elemzést, akik értékes betekintést tudnak nyújtani, hogy belső éned és személyiséged a csillagokban megírtak szerint tudjon kibontakozni.


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Theresa
Mellék:
 
Oláh Mária
Mellék:
 
Zsóka
Mellék:
 
Horusz
Mellék:
 
Andras
Mellék:
 
Matt
Mellék: