Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Asztrológia és horoszkóp, Sorselemzés és életút

Jellem-horoszkóp csillagjegyenként I.

A 12 csillagjegyet (más néven állatövi vagy zodiákus jegyet), amely a horoszkóp-készítés alapját adja, a nyugati asztrológia hagyományosan különféle személyiségtípusoknak felelteti meg. Négyrészes sorozatunk az egyes jegyek – elsőként a Kos, a Bika és az Ikrek – általános jellemzőit, személyiségvonásait, jó illetve rossz tulajdonságait ismerteti részletesen.

KOS (március 21. - április 19.)

A Kos rámenős, semmitől sem fél. Harcos, aki az életben egyedül birkózik meg minden nehézséggel, nemcsak a sajátjával, hanem embertársaiéval is.

Alkotó típus: mielőtt bárki észbe kapna, ő már el is vállalta a feladatot. A Kosnál azonban ez semmiképp sem elhamarkodottság. Amit tesz, és ahogyan teszi, az a legtöbbször átgondolt és gondos tervezésről árulkodik. Szervező tehetsége talán a legerősebb tulajdonsága. Nincs olyan feladat, amit a Kos szervezőkészségével ne tudna megvalósítani. Jellemének alapvonása, hogy bármihez, amivel szembetalálkozik, megpróbál alkotó módon viszonyulni.

A Kos számára a rend nem üres szó, hanem tény, amely életének minden területét áthatja. Ne csodálkozzunk például, ha a lakás minden óráját másodpercre pontosan beállítja, hogy mindegyik egységes időt mutasson. Ezt főként nem a pontosság, hanem a rend igényéből teszi.

A Kosok hosszú távra terveznek. Ritka, velük született tehetségük van az idő pontos beosztására. Senki sem képes az erőit jobban beosztani, mint a Kos, így minden szervezetten, egyenletesen zajlik körülötte. Ahol jelen van, ott ő a motor. Ő mozgatja a dolgokat. A leállás a Kos számára halálos. Neki mindig előre kell mennie, és ha egyszer visszaesést észlel, akkor rögtön újra kezdi. Még akkor is, amikor sétálni megy, mindig szívesen jár be új utakat. Elképzelhetetlen számára, hogy csakúgy, céltalanul meneteljen, mindig van valamilyen cél, amit kitűz maga elé.

Minthogy a Kosnak van önfegyelme, szüksége van arra, hogy rendet tartson, és azt másoktól is megkívánja. Csak egy csillagjegyet ismerünk még – a Bakot –, amely ilyen kitartással és mindig új kedvvel közeledik a problémához. A Kosnak ugyanakkor egészen más motívumai vannak, mint a Baknak. Mint vezető, erkölcsileg kötelezőnek tartja, hogy az övéivel szoros közelségben alakítsa ki az életét. Míg a Bakot nagyon súlyos anyagi motivációs ösztönzések bírják rá, hogy mindig újra felvegye a harcot és újból előrelépjen, addig a Kos inkább ideális okokból teszi mindezt.

A Kosok – a férfiak és a nők egyaránt – született vezetők. Ámbár minden Tűz-jel (Nyilas, Kos Oroszlán) vezető egyéniség, a Kos stílusa azonban teljesen egyedi: vezetőként a csoportjával tart, velük küzd és velük örül, példájával mindig előttük jár. Mindent, amit másoktól kíván, magától is elvárja, sőt nála ez sokszor az önfeláldozásig is elmehet. Főnök szerepben nyílt, világos, röviden határoz, és csak tettekkel lehet meggyőzni.

A Kos a társaság szemében nem számít bonyolult embernek. Távol állnak tőle a szélsőséges érzelmi kifejezések, a nagy gesztusok, az átvitt jelentéstartalmak. Cikkcakkot nem ismer, nála csak egyenes vonalak léteznek. Erős ösztönű személyiség, uralkodó jellemmel. Amiről a Nyilas beszél, azt a Kos valóra is váltja. A Kos a csillagjelek között – ezt a vizsgálatok is kimutatták – mégis a legrokonszenvesebbek közé tartozik. Nyugalma és higgadt fellépése építően hat a társaságra, a csoportra, amiben mozog. Nemcsak mert biztonságot ad a többieknek, hanem mert rendkívül kitartó is.

A Kos segítőkész, de a maga módján teszi, ami embertársai számára mindenképpen feltűnő. Magatartása egyesek számára kifejezetten kellemes, mások számára viszont érthetetlen vagy gyakran akár sértő is lehet. A Kos ugyanis emberséges cselekedetei mellett is közönyös, semleges arcát mutatja a külvilág felé. Bizonyos esetekben ez azért lehet kellemes az érintettnek, mert nem kell magát szégyellnie. A Kos a szociális, jótékony cselekedetet is kihívó gesztus nélkül viszi végbe, anélkül, hogy köszönetet várna érte, vagy az abban részesülőt örökre lekötelezné. Szomorú alkalmakkor viszont, amikor valamilyen érzelmi megnyilvánulást várna tőle az ember, ugyanez a semleges, hűvös tartás az érzéketlenség látszatát keltheti. Aki azonban ismeri, tudja, hogy viselkedése mögött a másik iránti tisztelet húzódik meg: épphogy arról van szó, hogy nem szeretne belegázolni a másik lelki világába.

Fáradhatatlan tettvágya okán a Kost gyakran „hajcsárnak” tartják. A Kos társasága ezért nem való gyenge idegzetűeknek, hiszen ha valami nem tetszik neki, könnyen dühbe gurul, emellett pedig kemény követeléseket támaszt környezetével szemben, és hajlamos makacs, dacos, valamint a zsarnokságig türelmetlen ember képét mutatni.

BIKA (április 20. - május 20.)

A szabad és szép természetet senki sem tudja jobban szeretni, élvezni, megbecsülni, mint a Bika. A természet mint valóság, mint anyag jelentkezik és értékelődik nála. Egész élete realitások között folyik le, hiszen realitás számára minden: emberek, fák, állatok, házak, szokások, környezet. Rendkívüli módon képes ragaszkodni hozzájuk, akár rabjává is válhat hozzájuk fűződő érzelmeinek. Ha egyszer valamit vagy valakit szívébe zárt, az onnan többé aligha kerül ki.

A Bika nehezen tanul. Mindent pontról pontra meg kell néznie, mérlegelnie kell, és aztán meg kell emésztenie, meg kell értenie, sajátjává kell tennie. Újabb és újabb igazságokat, tulajdonságokat, újdonságokat a már színültig telt koponyában nem könnyű elhelyezni. Amit viszont egyszer megtanult, azt senki nem sajátítja el olyan jól és alaposan, mint ő.

Ugyanakkor nincs még egy csillagjegy, amely olyan kétségbeesett nehézkességgel és konok elszántsággal állna ellent az új dolgoknak, mint a Bika. A konzervatív világ megszemélyesítője. Alapjában véve helytelen azt állítani róla, hogy dogmatikus, mert aki dogmatikus, az már valahogyan teoretikus is. Az igazi Bikától azonban semmi sem áll messzebb, mint éppen a teória, az elmélet. A már egyszer megszerzett állásponthoz való feltétlen ragaszkodása abból adódik csupán, hogy a gyors állásfoglalás vagy döntéshozatal nem az ő tempójához illeszkedik.

A Bika rendkívül alapos, addig nem nyugszik, amíg célját el nem éri. Emellett nagyon gyakorlatias típus is: az anyag minden titkát ismeri a maga valóságában, és általában ellensége minden elméletnek, feltevésnek. Materialista szemléletmódjából adódóan született jó evő és ivó, noha főleg a minőségre helyezi a hangsúlyt. Igazi ínyenc, de a mennyiséget sem veti meg. A Bika földies jegy. Rendkívüli módon értékeli a tulajdont, a vagyont, az élvezeteket, mindent, ami az anyaggal összefüggésben van.

A Bika jegyben született ember nyugodt, barátságos, békés, kitartó és szívós. Annyira higgadt, hogy cselekvés előtt a legalaposabban megfontol mindent, és ez a tevékenysége annyira leköti a gondolatvilágát, hogy újdonságok befogadására alig marad hely a szívében. Nem akar előtérbe kerülni, de lehet rá számítani. Higgadt, nyugodt, két lábon áll a földön, és biztosan áll rajta. Lassan, de biztosan halad az útján, és van türelme és kitartása is ahhoz, hogy végül célba érjen. Ráillik a közmondás: lassú víz partot mos.

Közismert a Bika hűsége, ami szintén leginkább a megszerzett pozíciókhoz való görcsös ragaszkodásában lel magyarázatot. Teljesen és maradéktalanul adja át egy embernek, vagy egy tannak, egy elképzelésnek, egy világnézetnek… Ezt jó esetben határozott jellemnek, erős akaratnak, szívós kitartásnak és kemény önuralomnak látja a környezete. A tökéletlenebb vagy kisiklott típusban viszont ugyanezek a nemes jellemvonások merev mozdulatlanságnak, dacnak, cselekvésképtelenségnek tűnhetnek. Az ilyen ember makacs, akaratos, keményfejű. Véleményét, eszmevilágát maga sem képes megváltoztatni. Itt hiába minden rábeszélő művészet, ravaszság, csel, a „rossz” Bika hajthatatlan és befolyásolhatatlan.

Alapvetően jóindulatú, ám ha felbosszantják, elveszíti az önuralmát, és „öklel”. Igen nagy az igazságérzete. Ha valaki bevallja előtte a hibáját, tévedését, nyomban megbocsát, de aki kertel, azzal szemben bizalmatlanná válik, aki pedig hazudik vagy letagad valamit, annak vége a szemében, nem tudja a hamisságát többé elfelejteni.

A lelke mélyén általában minden Bika gyermekien naiv. Kedveli a kis örömöket, szereti a csinos otthont. Nem is csábítja a nagyváros zaja, kitűnően megél vidéken is, hiszen minden vágya a föld, amit megművelhet, a kert, a gyümölcsös.

IKREK (május 21. - június 21.)

Tevékenysége mindig lendületes, és a külvilág felé fordul. Minden energiájával arra törekszik. Hogy érdeklődésével mindazt megközelíthesse, ami elérhető, megismerhető. Mindig az új, az ismeretlen érdekli, de mindig csak egy bizonyos fokig. Nem a dolgok lényegét akarja feltárni, beleásni magát egy ismeretanyag legmélyére, inkább megelégszik azzal, hogy tudomást szerezzen róluk, illetve kapcsolatteremtő és közvetítő képességével hírt adjon róluk másoknak.

A jegy elnevezésében és jelében is ott rejlik a kettősség, mely az Ikrek jegyében születettek jellemére is rányomja a bélyegét kettős, dupla tulajdonságok formájában. Az ilyen emberben két lélek lakozik, melyek – akár a rossz szomszédok – állandó harcban állnak egymással. Ezt a kettősséget az is mutatja, hogy érdeklődésük rendkívül szerteágazó, tevékenységük is mindig több irányba mutat. Még nagyban beszélnek valamiről, miközben gyakran már valami egészen máson jár az eszük. Lelkükben egyszerre többféle világszemlélet, eszme is természetes, magától értetődő módon megfér egymás mellett.

Az Ikrek éles ésszel, gyors gondolkodással, világos értelemmel rendelkezik. A legkülönbözőbb helyzetekben képes magát azonnal kiismerni. Kitűnő a logikája, könnyen tanul, amit aztán később sem felejt el. Az intuíciós készsége is remek. Ezért a sok előnyért viszont azzal fizet, hogy érzelmi téren legtöbbször gyenge lábakon áll. Az ész embere, így a dolgokat csupán ebből a szemszögből képes vizsgálni.

Az Ikrek simulékony, alkalmazkodó és ügyes, ezáltal remek közvetítő. De csak egy darabig lehet rá számítani, hajlamos aztán csapongóvá, felületessé, megbízhatatlanná válni. Számára a külcsín az első. Intellektuális képességeihez ritkán társul lelki, szellemi mélység. A lényeg maga általában nem érdekli, csak az út és az eszköz, melynek révén célhoz érhet. Mindent tudni akar, de anélkül, hogy kutatná az okokat és az összefüggéseket. Gyakran nem látja meg a valódi értékeket. Az Ikrek beszél, ír vitatkozik, mérlegel, érveket gyűjt, de nem foglal állást.

Sok bajnak a meggondolatlan cselekvés, valamint a kitartás hiánya a forrása az életében. Ugyanakkor ennek köszönheti azt is, hogy a problémákon gyorsan túlteszi magát, anélkül, hogy nagyobb lelki megrázkódtatás érné. Mindez viszont bizonytalanságot, esetleg félelemérzetet, aggodalmaskodást, túlfeszített idegállapotot is magával hozhat nála. Az Ikrek számára talán ezért is életfeltétel a mozgás. Nyugtalan, megállásra képtelen ember, de sokoldalúságának is ez a mozgatórugója. Folyton kapcsolatokat „épít”, melyeket később ügyesen fel is használ. Remek író, kiváló szónok, ügyes kereskedő lehet, aki élvezi a sok utazással járó munkát. Ugyanakkor ingerlékeny, könnyen méregbe gurul, de ugyanolyan gyorsan meg is nyugszik. Meg lehet vele értetni, ha hibát követett el, és hajlandó azt jóvá is tenni.

A „rossz” Ikrek rendkívül idegesítő tud lenni folytonos beszédével, ravaszkodásával, hazudozásával. Az ilyen ember szenzációéhes, mindenbe beleüti az orrát, gátlástalanul beleszól olyan dolgokba, amikhez semmi köze: nem ismer tekintélyt, semmi sem szent előtte. Meg van győződve arról, hogy mindent ő tud a legjobban, hogy tévedhetetlen, holott igazán nem ért semmihez. De még az ilyen típus sem rosszakaratú, nem akar bántani senkit, sőt lehet, hogy épp segíteni szeretne, de alkalmatlan rá.

A jó hatások alatt álló Ikrek ezzel szemben intellektuális beállítottságú, rokonszenves, jártas a művészetekben, türelmes, tapintatos, szellemes lény, aki szereti az embereket. Mindegyikükben van valami különcködésre való hajlam, extravagancia.

A kettősség, mely az Ikreket jellemzi, sok jellemvonásukban felfedezhető. Sokszor bőkezű és adakozó, majd pillanatok alatt válik rendkívül önzővé. Fűt-fát megígér, de ha ígéreteit be kell váltania, visszatáncol. Ha adakozik, nem önzetlenségből, szeretetből teszi, hanem valamilyen ellenszolgáltatás reményében. Emberszeretete gyakorta nagy szavakban nyilvánul meg, de tettekben már nem juttatja kifejezésre. Úgy képzeli, ha valamit megért, azt egyúttal birtokba is vette. Ha felfogja a világ dolgait, már övé a világ is. Hogy az értelemmel megközelíthető dolgokon túl is léteznek megismerhető és felfogható dolgok, az az ő tudatához már el sem jut.


Az asztrológia évezredek óta az emberiség számos kultúrájának része, mely a divináció jelenlétét vélte felfedezni a bolygók és csillagok mozgásában. Az asztrológia és általa a horoszkópok azon az elgondoláson alapulnak, hogy a makrokozmoszban vagy az égi világban tükröződik a földi világ. Más szóval: „Ahogy fent, úgy lent.” A csillagok és a bolygók elhelyezkedése a születésed időpontjában befolyásolja a személyiségedet, hangulatodat, karmádat és a földi életed célját. Ha hiszel ebben a filozófiában, akkor valószínűleg észrevettél már valami különös hasonlóságot önmagad és más, ugyanazon csillagjegy szülöttei között.

Az önmagad megismerésében vagy az előtted álló események, lehetőségek megértéséhez, érdemes kérned egy asztrológiai elemzést, akik értékes betekintést tudnak nyújtani, hogy belső éned és személyiséged a csillagokban megírtak szerint tudjon kibontakozni.


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Oláh Mária
Mellék:
 
Berill
Mellék:
 
Szilvia
Mellék:
 
Andras
Mellék:
 
Horusz
Mellék:
 
Evi
Mellék: