Misztikus történelem: Leonardo da Vinci | EZO.TV
Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Other

Misztikus történelem: Leonardo da Vinci

A repülés elméletétől a Mona Lisán át, egészen az Utolsó vacsora című freskóig sok minden maradt fenn az utókor számára, ami segít abban, hogy soha ne felejtsük el Leonardo Da Vinci nevét. Sigmund Freud egyszer azt mondta: „Leonardo olyan volt, mint aki túl korán ébred fel a sötétben, miközben a többiek még alszanak.”

Zseni volt vagy csak egy ügyes másoló?

A repülés elméletétől a Mona Lisán át, egészen az Utolsó vacsora című freskóig sok minden maradt fenn az utókor számára, ami segít abban, hogy soha ne felejtsük el Leonardo Da Vinci nevét. Sigmund Freud egyszer azt mondta: „Leonardo olyan volt, mint aki túl korán ébred fel a sötétben, miközben a többiek még alszanak.”

Ugyanakkor az itáliai származású tudós az ellentmondások embere is volt. Háborúellenesnek vallotta magát, mégis az ő nevéhez fűződik az első géppuska tervezése. Vegetáriánus volt, aki állatokat és embereket boncolt, hogy többet tudjon meg az anatómiáról. Szabadidejében szívesen szórakoztatta barátait, mint ügyes illuzionista és varázsló, de volt egy sötét és titkos oldala is, amiről állítólag csak a beavatottak tudtak. A mai napig kérdés, hogy Leonardo valóban tagja volt egy titkos társaságnak, amelyre óriási feladatot bíztak? Amennyiben igen, elképzelhető, hogy a feladat súlya alatt meghozta azt a döntést, hogy a titkot belekódolja műveibe, és így feltárja azt a világ előtt? Valóban ő volt a Sion rend egyik nagymestere, aki szentül hitt abban, hogy Jézus és Mária házasok voltak?

A reneszánsz ember

Kezdjük talán a legelején! A XVI. századi Itália számtalan újítással, mérnöki és tudományos eredménnyel büszkélkedhetett. Ennek a korszaknak volt a szemtanúja, és talán a mai napig az egyik legünnepeltebb alakja Leonardo Da Vinci is, aki tulajdonképpen egy parasztlány és egy jegyző törvénytelen gyermekeként született. Ám ez egyáltalán nem befolyásolta abban, hogy minden tudományág fejlődésére hatással legyen…

Da Vinci feljegyzései Jean-Paul Richter német tudósnak köszönhetően váltak hozzáférhetővé mindenki számára. Ő volt az, aki hosszas tanulmányozás után lefordította és átírta Leonardo jegyzetfüzeteinek jó részét. Miután a mester rajzai a szélesebb közönség számára is elérhetőek lettek, sokan azonnal zseniként kezdték tisztelni, és rácsodálkoztak arra, hogy mennyi mindenhez értett. Ez pedig nemcsak nekünk, hanem kortársainak is szemet szúrt.

A reneszánsz kezdetén Sienában virágzó technológiai fejlődés ment végbe, vagyis a város a mérnöki újítások központjává vált. Mariano Taccola ennek az új mérnökgenerációnak az élvonalához tartozott, több száz szerkezetet rajzolt le, mégsem tudunk róla szinte semmit. Pedig Taccola rajzai és Leonardo jegyzetfüzetei meglepő hasonlóságot mutatnak...

Francesco di Giorgio, egy másik híres sienai mérnök örökölte meg Taccola kéziratait. Taccola tudása, rajzai pedig Francesco di Giorgión át jutottak el Leonardóhoz. A sienai kéziratok között egyebek mellett víz alatti légzőkészülékek rajzait láthatjuk, melyek közül néhány meglepően hasonlít Leonardo rajzaihoz. Fogalmazhatunk egyértelműbben is: nem Leonardo találta fel az első búvármaszkot, függetlenül attól, hogy jelentős mértékben továbbfejlesztette a prototípust.

Sokan úgy gondolják, hogy Leonardo volt az első ember, aki megértette, megfogalmazta a repülés elméletét is, ezért ma őt tiszteljük a repülő szerkezetek feltalálójaként. Történészek viszont azt állítják, valójában egy szerzetes, Malmesbury Eilmer (980-1066) volt az első ember, akinek először sikerült a levegőbe emelkednie, és ezért súlyos árat is fizetett: kétszáz méter repülés után lezuhant, és eltörte mindkét lábát. A szerzetes a zuhanást túlélte és lábadozása alatt azt is sikerült megfejtenie, hogy mi okozta a balesetet. Elfelejtett farokrészt építeni a „repülő gépére”. És ez még nem minden! Leonardo híres helikopterének ihletője valószínűleg egy Kínából kereskedők által Európába hozott repülő játék volt, ami szintén nem volt alkalmas arra, hogy azzal az ember a levegőbe emelkedjen.

Ironikus módon, mivel DaVinci jegyzetfüzetei maradtak fenn, az ő nevéhez kötünk olyan találmányokat, melyeket ő maga nem tekintett magáénak.

Ezek után joggal merül fel bennünk a kérdés: miért is hisszük el Leonardóról, hogy egy fantasztikus képességekkel megáldott ember, és zseniális feltaláló volt?

Mona Lisa atyja

Leonardo Da Vincinek lenyűgöző volt a természete, barátai állítólag mindig jól érezték magukat a társaságában. Imádta a feltűnést, ezért is növesztett hatalmas szakállt egy olyan korban, amikor a férfiak baba- vagy éppen nőies vonásaikra voltak büszkék. Hatalmas, földig érő leplekben, súlyos selyemből készült ruhákban járt, mert élvezte, ha minden szempár rá szegeződött.

Ifjú korában a híres Verrochio műhelyében tanult, akit egész Firenze tisztelt. Pár év múlva már óriási tehetségként emlegették. Olyan mesterien bánt a festékkel és az ecsettel, ahogyan rajta kívül senki más. Az árnyékolást nem csupán a fekete és a fehér színek keverésével, hanem azok egymásra rétegezésével oldotta meg. A technikát elsősorban a Mona Lisa című festménye kapcsán tanulmányozhatják a szakértők. Leonardo azonban nem csak a Mona Lisát hagyta örökségül, hanem az Utolsó vacsora című művét is.

A Szent Grál őrzője

Egy legenda szerint valamikor az első században, közvetlenül Jézus halála után egy menekültekkel teli csónak érkezett a Szent Földről Gallia déli partjaihoz, a mai Franciaországba. A történet szerint az utazók között voltak Jézus leghűségesebb követői: Lázár, akit Jézus feltámasztott, és egy bűnbánó prostituált, Mária Magdolna. Vannak, akik úgy vélik, hogy Mária Magdolna nem egy bűnbánó parázna nő volt, hanem Jézus felesége, aki gyermeket is szült neki. Az igazságot az egyház elkendőzte, de egy titkos társaság révén, amelynek leghíresebb tagja Leonardo da Vinci volt, mégis fennmaradt. Leonardo ezt az igazságot néhány híres festményén kódolva jelenítette meg. A leggyakrabban paráznaként ábrázolt bűnbánó Magdolna a regény szerint Jézus legfontosabb követője, annak felesége és gyermekének anyja. Valóban így van ez?

Jézus és Mária Magdolna feltehetően a Genezáreti-tónál találkoztak, ahol a Biblia szerint Jézus sok időt töltött. Mária Magdolnát évszázadokon át ledér nőként ábrázolták, bár a Biblia sehol sem írja, hogy parázna lett volna. Csupán azért bélyegezték meg, mert a szent könyvben a Mária Magdolnát bemutató rész előtt egy parázna nőről esik szó, és sokan úgy gondolták, hogy a két nő egy és ugyanaz. Az egyház szándékosan nem tett semmit a hamis kép ellen, hogy elkendőzhesse Jézussal való kapcsolatát. És ezt Da Vinci is így gondolta, éppen ezért döntött úgy, hogy Jézus követői közül egy nőnek is helyet kellett kapnia az Utolsó vacsora asztalánál.

591-ben I. Nagy Gergely pápa húsvéti szentbeszédében kijelentette, hogy Mária Magdolna és a névtelen parázna egy és ugyanaz a személy. A Vatikán később visszavonta ezt a megbélyegzést, de csak 1969-ben.

Az Új Testamentum szerint tulajdonképpen ő és a többi nő tartották el a férfiakat, akik küldetésüket végezték. Barátai, tanítványai közül Mária Magdolna állt hozzá a legközelebb. Sok jel arra utal, hogy ő és Jézus halálosan szerelmesek voltak egymásba. Négy évszázaddal később leszármazottaik közül egy beházasodott a frankok királyi ágába és megszülettek a Merovingok, akiket az első francia királyoknak tekintenek.

Michael Baigent, Richard Leigh és Henry Lincoln Az abbé titka: szent vér, Szent Grál című 1982-ben megjelent sikerkönyvének megjelenése előtt sok időt töltött azzal, hogy felkutassa, utána járjon, igaz lehet-e a vérvonalról szóló elmélet. Baigent, Leigh és Lincoln először azokban az iratokban akadt bizonyítékokra, amelyeket Dossier Secrets, vagyis titkos dokumentumok néven ismerünk, és a párizsi Nemzeti Könyvtárban, a Bibliotheque Nationale-ban találták meg 1975-ben, Pierre Plantard segítségével. Ezek tartalmazták a Merovingok családfáját. Az egyik oldal tetején volt egy jelkép, és alatta ott állt, hogy Sion-rend, és az állítólagos nagymesterek listája. Ha összeillesztjük a lapok adatait, úgy tűnik, bizonyítják a titkos társaság létezését, amelynek olyan tagjai voltak, mint Isaac Newton vagy Leonardo Da Vinci. Ez a társaság védte állítólag évszázadokon keresztül Jézus vérvonalát. Ha pedig ez valóban így volt, akkor az is igaz lehet, hogy Leonado Da Vinci, a Sion rend feltételezett nagymestere valóban belekódolta Jézus és Mária Magdolna történetét művébe. A rend elmélete, hogy a Szent Grál Mária Magdolna megtermékenyített méhének szimbóluma, amely Krisztus magját hordozza.

Leonardo festményén minden tanítvány mozdulatait átformálta. Aki a Milánóban lévő freskón Jézus mellett ül a Bibliával ellentétben nem Szent János, hanem egy nő, aki Jézussal együtt egy nagy „M”-et formál meg. Az M-betű pedig kire másra, ha nem Mária Magdolnára utal? Magdolna jelenléte magyarázat arra is, hogy miért nem szerepel a festményen a Szent Grál. Azért, mert az maga az asszony, aki – magzata által – Krisztus vérét hordozza. Néhány tudós már korábban is állította, hogy a grál nevét, amely eredetileg egy szó volt, a „Sangreal”, nem így kell elválasztani: San Greal azaz Szent Grál, hanem a „g” után: Sang Real, amely így a középkori franciában azt jelenti: „királyi vér”. Ez azt jelentheti, hogy a Szent Grál valóban Krisztus vérét tartalmazza Mária Magdolna méhében.

Lehetséges, hogy az egyház pontosan tisztában van mindezzel, mégis kétezer éven át titokban tartotta? Ráadásul ebben az Opus Dei nevű csoport is a segítségére volt. Az egyház kialakított egy képet Jézusról, hogy ő isteni lény. Amikor pedig megvolt ez a Jézus-kép, meg kellett őt fosztani az emberi természetétől, az emberszerűségétől…

(Forrás: National Geographic Channel)

EZO Élet Magazin


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Abrilla
Mellék:
 
Oláh Mária
Mellék:
 
Berill
Mellék:
 
Leila
Mellék:
 
Perzsi
Mellék:
 
Andi
Mellék: