Mérleg, Skorpió, Nyilas – Jellem-horoszkóp csillagjegyenként III. | EZO.TV
Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Asztrológia és horoszkóp

Mérleg, Skorpió, Nyilas – Jellem-horoszkóp csillagjegyenként III.

A 12 csillagjegyet (más néven állatövi vagy zodiákus jegyet), amely a horoszkóp-készítés alapját adja, a nyugati asztrológia hagyományosan különféle személyiségtípusoknak felelteti meg. Négyrészes sorozatunk az egyes jegyek általános jellemzőit, személyiségvonásait, jó illetve rossz tulajdonságait ismerteti részletesen. Következzen most a Mérleg, a Skorpió és a Nyilas!

MÉRLEG (szeptember 23. - október 22.)

A Mérleg jegy szülötte intelligens, érzékeny, közlékeny, fogékony, erős az igazságérzete, ami a harmónia, az egyensúly megteremtésének az igényéből fakad. Általában nem kitartó. Tévedés lenne kijelenteni, hogy „Mérleg vagyok, kiegyensúlyozott vagyok”, inkább úgy kellene fogalmazni, hogy „egyensúlyra törekszem”. A Mérleg nem erőszakos vagy küzdő típus, habár neki is lehetnek dühkitörései. Minden tettében a tökéletességre törekszik, ami nála már egy kissé mánia, és ezáltal gyakran mesterkéltnek tűnik. Szeretetre méltó és udvarias, tapintatos és igen alkalmazkodó.

Akár egyetlen emberről, akár egy csoportról van szó, a Mérleg mindent megtesz, hogy végrehajtsa azt, amiről úgy gondolja, hogy elvárják tőle. A tökéletesség, ami kétélű fegyver, az extrovált Mérlegnél lehetőséget teremt, hogy az elvárásoknak megfelelően cselekedjék. Gyűlöli a kritikát. Igyekszik a lehető legjobban beilleszkedni a szerepébe.

Romantikus és jószívű. A Mérleg soha nem tolakodó, de hagyja, hogy kihasználják és elégedett ezzel. Tökéletesen tisztában van az egyéniségével, de bárki kér tőle valamit, teljes mértékben a rendelkezésére áll. Ne gondoljuk azonban róla, hogy gyenge ember. A Mérlegnek kiváló kritikai érzéke van, legalábbis pozitív értelemben. Szereti a külsőségeket, a jó ízlést, és nem teszi olyan ember kezébe a sorsát, aki nem osztozik a kedvteléseiben, ízlésében. Néha a Mérleg, pontosan az alkalmazkodása miatt, nem mondja el kritikai észrevételeit, hogy ne tegye tönkre a látszólagos harmóniát. Ez a viselkedése félreértésre adhat okot, sokszor azt állítják róla, hogy nincs egyénisége.

Egyik hibája, hogy a sokat emlegetett igazságérzete néha odáig fajul, hogy mániákusan felosztja a világot jókra és rosszakra. A kevésbé jó Mérlegek között sok sznobot találunk. Gyakran megesik, hogy a Mérleg nagy feneket kerít minden tettének, minden lehetőséget megpróbál előre elképzelni, hogy elkerülje a váratlan eseményeket. Mindezt persze a tökéletességre való törekvés jegyében teszi, ám az lesz az eredménye, hogy elsiklik a lényeg felett, és elveszteget egy csomó időt.

A tökéletesség iránti vágy másik gyenge pontja, illetve az, hogy sokszor érzi, nem felel meg annak, amit elvárnak tőle. Néhány Mérlegben ez rejtve marad, szorongás nélkül élnek, másokban azonban kisebbrendűségi érzést vált ki.

Láthatjuk, hogy egy rakás erény is jelentős hibákhoz vezethet, sebezhetővé téve e jegy szülötteit. Az érvényesülés iránti vágy arra sarkallja, hogy sok apró dologhoz fogjon, amelyeket azután nem fejez be. Nem szakosodik, állandóan arra törekszik, hogy megteremtse az egyensúlyt a külvilág és saját belső énje között. Ilyen körülmények között nagyon nehéz kompromisszum nélküli megoldásokat találni. Az ilyen típusú ember – különösen a nőkre jellemző – reménytelen elszántsággal keresi azt a személyt, aki őt kiegészíti. A „kiegészíteni” viszont olyan valakit jelent, aki felajánlja a testét és a lelkét, és megfelel az álmaiban elképzelt ideálnak. A férfiak a belső egyensúly hiányát nem ritkán evéssel vagy alkohollal próbálják ellensúlyozni.

A Mérleg igyekszik úgy cselekedni, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon, és ebbéli igyekezetében állandóan tesz-vesz, mindenkit foglalkoztat, a kívülálló számára idegesítő dolgokat művel. Ez a furcsa és gyakran következetlen viselkedés az oka, hogy felszínesnek tartják, holott megbízható, hűséges és becsületes. A Mérleggel szoros barátságot lehet kötni, ami akkor is fennmarad, ha nem tartjuk vele folyamatosan a kapcsolatot. A Mérleg romantikus és szentimentális, mégse várjunk tőle nagy szenvedélyeket! Nem arról van szó, hogy rideg vagy túlságosan nagy az önuralma, inkább a félelmek tartják vissza az érzelmi kitörésektől. Először a szemével szeret, azután az eszével és a szívével, legvégül a testével.

A Mérleg hiú. Elég egy kis tetszésnyilvánítás, egy pici hízelgés, és máris fejvesztve rohan oda, ahol ragyogni lehet. Különösen a nők nem gondolnak a gúnyos megjegyzésekre, ironikus mosolyokra, melyeket viselkedésük kivált. A negatív típusokban előfordulhatnak magamutogató személyek is, akik annyira erősen vágynak az elismerésre, hogy ennek érdekében képesek hazugságokat is kitalálni. Hogy ezt elkerülje, a Mérlegnek megállapodásra kellene jutnia először önmagával, azután a többiekkel is. Így nem keresné másokban azt, amit saját magában sem volt képes megtalálni.

SKORPIÓ (október 23. - november 21.)

A jelben lakozó erő gyakran kiengesztelhetetlen akaratot eredményez, vagy mindent elsöprő igyekezet formájában. Sürgető energiával telítetten áll itt az ember a felismerés csukott kapuja előtt. Az ellentétek a legélesebb és legvégletesebb formában jelennek meg, és magasabb régiókba emelkednek. Az anyagiság és a testiség legrejtettebb természetét is meg akarja ismerni, át akarja élni, és eközben felismerheti, hogy az ellentétek gyökeres megoldása csak egy magasabb létsíkon válhat lehetővé. A legválságosabb jel ez, ahol összeütközik a testiség és a szellemiség, a véges és a végtelen, a mohó életszomj és a megtisztult felemelkedés.

A Skorpió-emberben örök harc dúl. Ez a belső küzdelem rejtélyessé, nehezen megérthetővé, kiismerhetetlenné teszi. A tűz aktivitása a víz passzivitásával küzd. Ennek következtében a Skorpió szülötte lelke mélyén mozdíthatatlan, befolyásolhatatlan, míg az őt körülvevő burok befolyásolható és támadható. Ezért ösztönös védelmi technika fejlődik ki benne, könnyen lesz haragos és elutasító, szeretete gyorsan változik gyűlöletté, szenvedélye megvetéssé.

Ezeknek megfelelően a Skorpió jelleme is kettős. És ez a kettősség két különálló egyedet jelöl, melyek sosem vegyülnek. Ezért vagy jó, vagy rossz. A középút nagyon ritka. A Skorpió érzi, hogy le kell mondania mindenről, ami kézzel fogható és testi, el kell szakadnia a véges kötelékektől, de egyúttal azt is tudja, hogy az igazi áldozat csak az lehet, ha azt áldozza fel, amit a magáénak mondhat. Ezért ösztöne arra hajtja, hogy belemerüljön a testiségbe, az anyagba, mert tudja, hogy csak úgy emelkedhet fel, ha leküzdi ezeket a kötelékeket.

Akarata erős, vasakarat, terveit mindenáron megvalósítja. Ilyenkor nem kíméli sem magát, sem mást. Harciasságában nem kerüli el a veszedelmeket, és gyakran átlépi a határokat. Makacs és erőszakos. Sokszor észre sem veszi, amikor szúr, bánt. Gunyoros megjegyzései vágnak. A tökéletlenebb típus a küzdelemben kíméletlen és erőszakos, rendkívül veszélyes ellenfél. Nem számítanak eszközök és módok, csak elérje a célját. Nem lehet tőle kegyelmet kérni. Bosszúálló. Nem tud megbocsátani. Amíg le nem küzdi magát, anyagias, gyakorlatias, szereti a kényelmet, az evést, a pénzt és a tulajdont. Saját ügyeiben nehezen hozzáférhető, mindig van benne tartózkodás. Önfegyelme nagy, sosem hagyja magát elnyomni. Szervezete is erős.

Mindezek ellenére ugyanakkor idealista is. Heves, ingerlékeny és szenvedélyes. Határozott, bátor, kitartó, de sokszor tart a nyilvánosság bírálatától. Érzékeny és jók a megérzései. Akár eseményeket is képes előre megálmodni. Hipnotikus képessége is lehet, szeméből megigéző varázs árad. Szeret mások titkaiba, lelkébe belelátni, és erre is megvan a képessége, ugyanakkor saját titkait féltékenyen őrzi. Szereti, ha dicsérik, hízelegnek neki, igényli az elismerést és ezáltal befolyásolható is. Lényének materiális oldala mellett az okkultizmus iránt is különös vonzalmat táplál. Temperamentuma is nagyon bonyolult. Hol nemtörődöm, hol pedig lobbanékony, hajlamos a hirtelen haragra. Öntudatos és határozott. Büszke, néha egészen a beképzeltségig. Mindig a saját útján jár, kényszert, korlátozást nem tűr el. A csekélyebb képességű típus viszont határozatlanná válik, és ennek következtében vad csökönyössége durvaságban, gorombaságban nyilvánul meg.

Jó megismerő- és felismerő képessége van. Sokoldalú, termékeny, kitartó munkaerő. Kifejezésmódja szóban és írásban egyaránt világos, emlékezőtehetsége és ítélőképessége elsőrangú. A Skorpiót tartják általában a legönzőbb jelnek, mert célját szívós akarattal és erővel harcolja ki, mert képességeivel mások felett uralkodik. Pedig nem igazán önző, csak ismereteket, titokzatosságot halmoz, tekintélyre és elsőbbségre vágyik. Előjogaira féltékeny. Anyagi javait is odaadja, ha valóban szükség van rá, szellemi tulajdonát pedig kitárja, de csak azok előtt, akik nála alacsonyabb szinten állnak. Egy kis részt azonban mindig visszatart magának. Kettőssége miatt egyik oldalon önzése a kőszívűségig fokozódhat, míg a másik oldalon érzelmes és adakozó, éppúgy tud szeretni, mint gyűlölni.

NYILAS (november 22. - december 21.)

A Nyilas a tűz jegyűek közé tartozik és a legdinamikusabb jegy az egész állatövi rendszerben. A Nyilas szülöttek mindig nyitottak, mozgékonyak és élénkek. Igen sokoldalúak, érdeklődők és állandóan azon fáradoznak, hogy saját látókörüket szélesítsék új dolgok befogadásával. E tulajdonság oly meghatározó sok Nyilas jegyűnél, hogy embertársaik szemében nyugtalannak, meghasonlottnak hatnak. A Nyilas nem nyugszik addig, míg tökéletes függetlenségét el nem éri, ez érvényes mind hivatásbeli, mind privát életére. A Nyilas legkedvesebb időtöltése az utazás. Egész életükben fáradhatatlan kíváncsiság űzi őket az élet rejtélyeinek felderítésére. Ezért nincs semmi meglepő abban, hogy e jegy képviselői mind magánéleti, mind hivatásbeli szerencséjüket nem a közeli, hanem a távoli helyeken keresik és találják meg. E hajlamuk következtében gyakoriak a hely-, állás- és partnerváltoztatások. A Nyilas jegyűeknek erős pozitív kisugárzásuk van, szinte szikráznak az optimizmustól, melyet nehéz időkben sem veszítenek el. Impulzivitásuknál és lelkesedésüknél fogva könnyen sikerül nekik életfelfogásukat embertársaikra átsugározni. Különösen fiatal korban jellemző a Nyilas jegyűekre a nyugtalanság és a gyakori változtatás, átalakulás a hivatás területén. Egyszerűen nem tudnak dönteni, ide-oda kóvályognak a munkaterületek között.

Még későbbi éveikben is előfordul, hogy úgy érzik, változtatniuk kell. A szétforgácsolódásra, érzésbeli szétszakítottságra és kétségekre való hajlamuk megmarad egész életükben. Ezt nyilván sokoldalúságuk, minden iránt érdeklődő lényük okozza. A karrier, siker szinte magától megnyílik a Nyilas jegyűek előtt, ha megtanulják, hogy egy dologra összpontosítsanak. Ha találnak egy olyan – lehetőleg vezető pozíciójú – foglalkozást, mely a változás utáni igényüket kielégíti, a megbízhatóság mintaképei lesznek. Képesek lesznek egész lelkesedésükkel és optimizmusukkal részt venni a munkában. A Nyilas szülöttek épp olyan nagyvonalúak az emberi kapcsolataikban, mint a pénzhez való hozzáállásukban. Szeretik élvezni az élet minden gyönyörűségét, és szívesen osztoznak benne barátaikkal. Ezért nem lehet csodálkozni, hogy a Nyilas-ember szótárából hiányzik a „spórolás” fogalma. Miután sokféle ötletét, tervét és kívánságát megvalósította, többnyire semmije sem marad. De ebből a Nyilas nem csinál egy percig sem gondot, még kritikus pénzügyi helyzetben sem esik kétségbe, mert megingathatatlan optimizmusa sohasem hagyja cserben. Könnyen viseli el a veszteségeit: végtére is a pénz szerinte csak arra jó, hogy az életet minél jobban élvezzük.

A Nyilas jegyűek népszerű társas lények, minden nehézség nélkül kötnek új barátságokat. Közvetlenségük fő oka, hogy nyitottak az új dolgok iránt. Ha egy Nyilas az Ön hogyléte felől érdeklődik, biztos lehet abban, hogy komolyan is gondolja. Nem pusztán kíváncsiságból, hanem őszinte segítségnyújtással vesz részt mások gondjainak megoldásában. Egy másik nagyszerű tulajdonságuk az összefüggések gyors felismerése, ezért képesek mindig idejében megtalálni a megoldást saját és mások problémáinak megoldására.

A legbájosabb, legszórakoztatóbb hölgyek közé tartozik a Nyilas jegyű nő. Unatkozni sosem lehet mellette. Hála pozitív beállítottságának és szívet gyönyörködtető természetességének, nagyon kellemes élettárs. A Nyilas férfi is különlegesen kedves lény, mindent „bedob”, hogy meghódítsa a kiszemelt társat. Jól ért ahhoz, hogy előnyös megvilágításba helyezze pozitív tulajdonságait, kevés nő tud ellenállni neki. A Nyilas jegyűek kifejezetten az élet élvezői közé tartoznak: gyengédek, beleérzők és megértők. Sajnos ezt nemcsak a feleségek veszik észre, hanem más hölgyek is, így a Nyilas férfi gyakran szorongatott helyzetbe kerül.


Az asztrológia évezredek óta az emberiség számos kultúrájának része, mely a divináció jelenlétét vélte felfedezni a bolygók és csillagok mozgásában. Az asztrológia és általa a horoszkópok azon az elgondoláson alapulnak, hogy a makrokozmoszban vagy az égi világban tükröződik a földi világ. Más szóval: „Ahogy fent, úgy lent.” A csillagok és a bolygók elhelyezkedése a születésed időpontjában befolyásolja a személyiségedet, hangulatodat, karmádat és a földi életed célját. Ha hiszel ebben a filozófiában, akkor valószínűleg észrevettél már valami különös hasonlóságot önmagad és más, ugyanazon csillagjegy szülöttei között.

Az önmagad megismerésében vagy az előtted álló események, lehetőségek megértéséhez, érdemes kérned egy asztrológiai elemzést, akik értékes betekintést tudnak nyújtani, hogy belső éned és személyiséged a csillagokban megírtak szerint tudjon kibontakozni.


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Oláh Mária
Mellék:
 
Zsóka
Mellék:
 
Horusz
Mellék:
 
Evi
Mellék:
 
Mara
Mellék:
 
Astara
Mellék: