Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Asztrológia és horoszkóp

Rák, Oroszlán, Szűz – Jellem-horoszkóp csillagjegyenként II.

A 12 csillagjegyet (más néven állatövi vagy zodiákus jegyet), amely a horoszkóp-készítés alapját adja, a nyugati asztrológia hagyományosan különféle személyiségtípusoknak felelteti meg. Négyrészes sorozatunk az egyes jegyek általános jellemzőit, személyiségvonásait, jó illetve rossz tulajdonságait ismerteti részletesen. Következzen most a Rák, az Oroszlán és a Szűz!

RÁK (június 22. - július 22.)

A vízjegy tartalmának hatása a lelki kifinomultság és az érzékenység. A Hold viszont erős befolyásolhatóságot és változásszeretetet idéz elő, ezért a Rák jegyű ember lelke mindig tárva-nyitva áll a külvilág benyomásai számára. Képes a legnagyobb lelkesedésből is pillanatok alatt lehangolódni. Az egész élete folytonos változás, de csak kívülről változó és szeszélyes, belül teljesen más ember. Alkalmazkodik ugyan az új körülményekhez, és beilleszkedik egy új helyzetbe, mégis lénye mélyén nemcsak feltétlenül határozott, hanem hihetetlen módon ellenálló is. Az engedékenység mutogatása, az örökös igent-mondás csak a legmélyebb, ösztönös belső hajthatatlanság láthatatlan védőburka. Kőkemény páncél takarja és védi benne a valódi értéket, a lényeget.

A Rák életét nagymértékben befolyásolja a rokonszenv és ellenszenv érzése, és előtérbe kerül nála a szeretet kérdése, melyben őserő él. A szeretet a Rák esetében még öncél. Szeretnie kell, mert ez a természete. Szeretetének legjellemzőbb kifejezése az anyai szeretet, másodsorban a családapa gondoskodó jósága. Önzés és önzetlenség keveredik benne, mert a Rák-ember a szeretett lényt teljesen azonosítja önmagával. Nagy erőfeszítésre, sőt önfeláldozásra is kész, ha övéinek érdekéről van szó, legyen az akár testi, lelki szükséglet, szűkebb körű életterének rendben tartása, konyhai teendők elvégzése. Számára a haza, az otthon, a család szeretete, és a róla való gondoskodás jelenti az életet.

Miként a víznél hullámhegy váltja a hullámvölgyet, úgy a vízjegyű Rák embernek is ugyanebben a ritmusban folyik le az egész élete. De a vízjegynek van egy egészen különleges, rendkívül értékes tulajdonsága is, az intuíció, a megmagyarázhatatlan megérzési képesség. Ezért vannak ösztönös megérzései a Rák jegyű embernek is, melyekkel belelát más emberek koponyájába, szíve legrejtettebb zugába, meglátja terveit, szándékait, kiolvassa gondolatait. Ez az adottság képessé teszi arra, hogy megtalálja a helyes utat, a megfelelő módot céljai elérésére.

A Rák értelmi-szellemi érdeklődése a távoli dolgok, messzeségek felé fordul. A képzelet világában éli át azt, amit a valóságban nem érhet el. Ragaszkodása és feladatai a maga szűkebb köréhez kötik, de vágya az utazás, a tenger, amely a maga határtalanságában a legélesebb ellentét a szűk környezettel szemben. Viszont ha vágyai valóra válnak, és távol kerül az otthonától, hazájától, akkor senki nincs, aki olyan erős honvágyat érezne, mint a Rák.

A Rák befogadó típus: mindig új alkalmakat keres, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, tanuljon, és az elsajátítottakat eredményesen alkalmazza. Minden dolgot gyakorlati felhasználási értéke szerint becsül. Puha, meleg otthona ugyanakkor tele van csecsebecsékkel, szekrényei pedig kacatokkal, felesleges holmikkal. Semmit sem akar eldobni, mert minden értékes lehet számára.

A Rák típus szívesen veszi, ha dicsérik, de ugyanakkor szégyenlősnek mutatja magát. Sokat ad mások bírálatára, látszólagos nagy önérzete titkos gyengeségének túlkompenzálása. Minden Rák ember fél attól, hogy nevetséges helyzetbe kerülhet. Meg van győződve arról, hogy embertársainak szükségük van rá, önmaga azonban sosem ajánlkozik, hanem elvárja, hogy meghívják. Sokszor keresi a kibeszélési lehetőségeket, és ha talál egy megfelelő partnert erre, akkor nyíltszívű. Szívesen köt barátságokat, de szereti a csendet és a visszavonultságot, kerüli a feltűnést.

Egész életében szoros összeköttetésben áll szüleivel, testvéreivel, rokonaival. Ha messzire kell távoznia, honvágy gyötri. Kell neki a változatosság, de mindig visszatér. A gyakorlatias dolgokhoz van érzéke, de a realitásokhoz nincs. Takarékos típus, mégis néha szétfolyik kezéből a vagyon. Az élettel szemben kevés igénye van, de a tökéletlenebb Rák típusnál ez elfajulhat. Ellustul, elpuhul, elkényelmesedik. Lelki egyenetlensége testi panaszokban is megnyilatkozik. Nyugodt, tartózkodó, tűrő típus, de nem közömbös. Részt vesz a világ dolgaiban, csak a kezdeményezést nem ragadja magához. Sokszor önállótlanná válik, hagyja magát sodorni az árral. Egyetlen kivétel az otthona. Ott ő uralkodik. Könnyen bele tudja helyezni magát más ember lelkivilágába, együtt érző. Képes beleélni magát bármibe, legyen az művészet, szív, szellem vagy anyag.

OROSZLÁN (július 23. - augusztus 22.)

Az Oroszlán a végtelen sivatagok fejedelme, rettegett hatalmassága, az állatok királya. Az Oroszlán jegyű emberben is meg kell találnunk tehát a fejedelmi vonást, a királyi jelleget. És ez így is van.

Az Oroszlán férfias, pozitív, ősminősége meleg, száraz. Az Oroszlán a szétáradó erőkifejtésben találja meg kifejezését. Az én már elég fokozaton és tapasztalaton ment át, itt ébred teljes öntudatra, olyannyira, hogy az Oroszlánban az önérvényesítés, az én előtérbe helyezése, és a vele járó, bár még mindig normális hatások közt mozgó önösség és önzés válik öncéllá. Az Oroszlánban uralkodó Nap szétsugárzó erőivel különös módon keveredik össze ily módon a szeretet és az önösség e kettősége. Az Oroszlán jóságos, jóindulatú, melegszívű, mindig kész adakozni, de csak annak, aki megnyerte a rokonszenvét.

Hatalmas önérzet, egészséges, és természetes büszkeség tölti ki egész lényét. Meg is van győződve arról, hogy hivatott elfoglalni a legmagasabb helyeket, mert nemes, értékes tulajdonságokat kapott a természettől. Szinte kikényszeríti a tekintélytiszteletet, méltóságának elismerését. Fellépése biztos és imponáló. Cselekedeteiben is megnyilatkozik a hatalom érzése. Ha nem ő az elsőhegedűs, lehangolódik, és elégedetlenül morog. Szereti a reprezentációt, és nem tűri, ha szűk keretek közé szorítják, ha sokszor letorkolják és túlságosan megalázó életkörülményekbe kényszerítik. Ez összetöri a szívét és elkedvetleníti. A napfényt felhők takarják ilyenkor.

Bizonyos családfői gondoskodás is él benne. Nem elégíti ki már a szűkebb, családi kör, szélesebb, nagyobb körnek akar a középpontjában lenni. Figyelme az életörömök értékelésére is kiterjed. Szeret jól élni, de az örömökben másokat is részesít, gazdagon ellátja azokat, akik a megfelelő módon közelítenek hozzá és elismerik magasabban állónak. Az anyagi dolgokat azért becsüli, mert örömet szerezhetnek. Nem gyűjt, nem óv meg, hanem szétoszt és szétszór. De valahol ez is hiúságát legyezgeti, mert az Oroszlán hiú.

Mindenben nagyvonalú, tervei magasröptűek, messze ható változásokat indítanak útnak. Bátor és hidegvérű. Nem ijed meg az akadályoktól és a kockázattól. Cselekedeteit a megérzés, az intuíció, és nem a megfontolás vagy az ésszerűség irányítja. Magas ideálokat szeretne elérni és megvalósítani. Hajlamos a hevességre. Ha valami nem úgy történik, ahogy szeretné, mérgében nem tudja, mit cselekszik. Képes egész lényét elborítani az indulat, szinte önkívületi állapotba kerül. Ilyenkor nem szabad ingerelni, rá kell hagyni mindent. Végső esetben még ölni is képes.

Természetes optimizmusa sok mindenen átsegíti. Mindenképpen olyan foglalkozás illik hozzá, ahol vezethet vagy reprezentálhat. Elképzelhetetlennek tartja a kudarcot. Nem törik le, nem csügged, hanem hozzálát, hogy a dolgot más oldalról fogja meg. Az Oroszlán szereti a szerencsejátékokat. Egyáltalán, szeret játszani, és ez jelzi, jó értelemben, hogy mindig gyerek marad. Optimizmusa a játékban is dominál. Bizonyos mértékig tartózkodó. Gyűjti az erőt, hogy alkalmasint teljes lendülettel vesse bele magát a dolgokba. A kellő pillanatban teljesítőképessége szinte határtalan. Amilyen gyorsan lelkessé válik, olyan gyorsan le is higgad. Könnyen megbocsát és felejt. Nem hoz elő régi történeteket, nem rágódik a múlton.

Kényszerrel és erőszakkal semmit nem lehet nála elérni. Szeretettel azonban mindent. Szíve puha, naiv és szeretetre éhes. Megtalálható benne az óriások jósága. Gondolatvilága mély és alkotó, de kissé nehézkes. Nála a gondolkodás az érzelmek, a fej a szív befolyása alatt áll. De agya jól fejlett, nagy teljesítőképességgel és szervezőkészséggel, ami a megfelelő behatások esetén akár tudományos aggyá válhat. Vidám természetű, szívesen barátkozik, szereti az élvezeteket. Mint barát, abszolút megbízható, ellenségeivel szemben pedig nagylelkű. Mindig nyílt és becsületes, együttérző, segítő. Mindenkiről jót tételez fel, míg csak a saját kárán nem tanul. Könnyen bele lehet látni. Komoly veszekedésektől, harcoktól távol tartja magát, és csak akkor avatkozik be, ha feltétlenül szükséges. Hátulról sosem támad. Ösztönösen kerül mindent, ami aljas.

SZŰZ (augusztus 23. - szeptember 22.)

A Szűz földjegy, tehát a realitások jele, egyéni vágyai és körülményei között egyensúlyozik. Állandóan figyel a külvilágra, számára érzelmi és értelmi vonatkozásban is kulcsszó a biztonságérzet. Mindig mindenre felkészül, a szkepszis olyannyira jellemzője e jegy szülötteinek, hogy egy igazi Szüzet szinte nem is lehet meglepni, legalábbis negatív értelemben nem: mindent előre belekalkulál az ügyeibe és a kapcsolataiba. Jellemző rá az erős kritikai érzék és az állandó készenlét, hogy a külvilág változásaira azonnal reagáljon. Nem szereti a nagy kalandokat, minden, ami bizonytalan, félelemmel tölti el: a Szűz folyvást attól fél, hogy nem tud uralkodni környezetén, hogy nem tudja birtokba venni az életét. Kitűnő diagnoszta és analitikus, szokás őt a „zodiákus leleplezője”-nek nevezni.

Erős kritikai érzéke miatt sok kellemetlensége adódhat azonban. Sokan pesszimistának, borúlátónak tartják. Pedig pesszimizmusa nem más, mint előrelátó szkepszis, amely bizonytalanságból fakad, Gyakorlati lény, az állatöv legintelligensebb jele, logikája éles, felfogóképessége gyors, kitartó, türelmes. Mint minden földjel, szereti a pénzt. Míg azonban a másik két földjel (Bak, Bika) a pénz és a tulajdon megszerzésére azért törekszik, mert biztonságát leli benne, addig a Szűz örül a vagyonnak.

A Szüzek állítólag érdemesek a hitelre. Már fellépésükkel, amely se nem félénk, se nem rámenős, lekötelezőek, bizalomra méltóak, elsősorban azért, mert nyíltak, nyugodtak, közlékenyek, kitűnő empátiaérzékük van, az ember nem is tételez fel róluk ennyi beleélő képességet. Minden biztonságra törekvésük mellett nem konvencionálisak. Nincsenek nehézségeik az érintkezésben. Ezen tulajdonságok összességét emberien melegnek nevezhetjük. A Szüzekhez bizalmunk van, miközben ők nem dörgölődznek senkihez, jóllehet emberileg nagyon intenzíven közelednek a másikhoz, mert a személyes beszélgetés és az egyénnel való találkozás a Szűz számára a legkedvezőbb emberek közötti konstellációt eredményezi. Csoportban is meggyőzőereje van. A Szűz-ember láthatóan megveti a tömeget. Talán ez az oka annak, hogy a Szüzeket önhittnek és arrogánsnak tartják, és némelyek még intoleránsnak is hatnak, habár bizonyíthatóan toleránsak.

A Szűz-férfi természetesen sokkal kevésbé teszi magát népszerűtlenné, mint társnője, amikor lényének megfelelően javakat és pénzt akar szerezni. Végső soron a férfitól azt várják el, hogy sikeresen működjön és tulajdonát gyarapítsa. Ha még ráadásul mindez elbűvölő módon történik, mint általában a Szűz-férfinél szokás, akkor mit is mondhatunk ellene? A negatív beállítás egyrészt irigységgel jár, másrészt a tulajdonból a tulajdonosra nézve adódó magatartásból következik. A Szűz-férfiak gyengeségei a jóindulatukban, melegszívűségükben és művészi hajlamukban keresendők, mert innen közvetlen út vezet ahhoz, hogy ingatagok, labilisak vagy épp csalók legyenek, vagy pedig azzá váljanak.

A Szűz-nő külső megjelenését közvetlenül az elnevezéséből lehetne levezetni. Inkább tartózkodó természetű, sőt néha félénk. Ez különösen akkor mutatkozik meg, amikor először találkozik vele az ember. Ha már megismerte őt a környezete, akkor nyílt és szívélyes barátság alakítható ki vele. A Szűznek van ékszere, de hogy viseli-e, az más kérdés: lehetséges, hogy az utánzatot veszi fel, és az értékes darab a széfben lapul. Nem fektet rá nagy súlyt, hogy mutogassa ékszereit és felvágjon velük, fontosabb számára a birtoklás tudata maga. Amit csinál, és különösképpen, ahogyan csinálja, azt a többi csillagkép nem ritkán megszokásból eredő fösvénységnek látja.

Sorozatunk első része:
Csillagjegyek jellemvonásai I.


Az asztrológia évezredek óta az emberiség számos kultúrájának része, mely a divináció jelenlétét vélte felfedezni a bolygók és csillagok mozgásában. Az asztrológia és általa a horoszkópok azon az elgondoláson alapulnak, hogy a makrokozmoszban vagy az égi világban tükröződik a földi világ. Más szóval: „Ahogy fent, úgy lent.” A csillagok és a bolygók elhelyezkedése a születésed időpontjában befolyásolja a személyiségedet, hangulatodat, karmádat és a földi életed célját. Ha hiszel ebben a filozófiában, akkor valószínűleg észrevettél már valami különös hasonlóságot önmagad és más, ugyanazon csillagjegy szülöttei között.

Az önmagad megismerésében vagy az előtted álló események, lehetőségek megértéséhez, érdemes kérned egy asztrológiai elemzést, akik értékes betekintést tudnak nyújtani, hogy belső éned és személyiséged a csillagokban megírtak szerint tudjon kibontakozni.


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Oláh Mária
Mellék:
 
Kincső
Mellék:
 
Perzsi
Mellék:
 
Szilvia
Mellék:
 
Andras
Mellék:
 
Zsóka
Mellék: