A Kába kő Ádám könnyeitől lett fekete? | EZO.TV
Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Spiritualitás

A Kába kő Ádám könnyeitől lett fekete?

A legtöbb vallás számtalan tárgyi bizonyítékot őriz, melyeknek köszönhetően az emberek hite szilárd alapokon állhat. A muszlimok számára ilyen tárgyi bizonyíték a Fekete Kába kő, melyet szerintük Ádám szerelmes könnyei színeztek be.

A Fekete kő és a köréje épült, gazdagon díszített mecset ma az iszlám legfontosabb vallási műemléke. A legszentebb hely, melyet számtalan misztikum és legenda övez.Mekka, amely Szaúd-Arábiában a Szuez és Áden között van, évente több millió zarándokot, és kíváncsiskodó turistát vonz, függetlenül attól, hogy a hitetleneknek tilos a szentély közelébe menni.

A kő legendája

A vallásos muzulmánok naponta öt alkalommal imádkoznak, hajtanak fejet abba az irányba, ahol a Kába található. Életükben legalább egyszer, az iszlám év utolsó hónapjaiban (általában áprilisban) elzarándokolnak a kőhöz és megcsókolják, megérintik azt. Mekka nemcsak a szent kő helye, hanem egyben Ábrahám egyenes ági leszármazottjának, Mohamed prófétának (570-632) a szülővárosa is, aki egy nap Gábriel angyal hívására elkezdte megírni a Koránt, és az addig sokistenhivő pogány népet elvezette az egyetlen istenhez, Allahhoz.

A vallás „alapkövének” több története is van, melyet a történelem során minden valószínűség szerint még ki is színeztek. Az első kábát maga Ádám építette, akinek Allah cserébe egy vörös jácint vagy rubin sátrat és egy fehér jácintból készült széket adhatott ajándékba. Később ebből a székből lett a Fekete Kő. Az első kába minden bizonnyal elpusztult a vízözön során, de később Ábrahám próféta újjáépítette azt. Egy másik legenda szerint a követ maga Isten küldte a Földre akkor, amikor megteremtette az első embert, Ádámot, hogy legyen kivel beszélgetnie.

A legszínesebb a harmadik történet. Eszerint a kő eredetileg egy angyal volt, akinek a teremtés után az lett volna a feladata, hogy vigyázzon Ádámra. Mivel azonban nem volt elég figyelmes, Allah kővé változtatta. Azonban a kő az utolsó ítélet napján ismét angyallá változik, és tanúskodik majd azok mellett, akik életükben felkeresték, megcsókolták, és miközben hétszer megkerülték, megbánták bűneiket.

A kő eredeti színét szintén homály fedi, akárcsak azt, hogy valóban idővel vált fekete színűvé vagy esetleg eredetileg is sötét volt. A jácint és a rubin szavak Al-Azraqí történetében jelennek meg, és szintén ő ír egy fényes kristálykőről is. Azonban egy másik legenda szerint a paradicsomból való kiűzetés után Ádám és Éva a Föld két különböző pontjára esett le. Kétszáz évig nem is találkoztak, majd miután ismét egymásra találtak, Ádám örömében elsírta magát. A szomorúság és a boldogság könnyei pedig feketére festették az addig csillogó kristályt. Persze ez esetben is létezik több variáció: az egyik szerint egy hitetlen nő érintésétől lett haragos a kő, amely válaszként befeketedett. 


A szent kő otthona

A kő szentélye szinte egyidős magával a vallással és természetesen a Kába kővel. Sokak szerint egészen az első emberpárig nyúlik vissza, mások szerint viszont a közel tizenöt méter magas, arannyal és ezüsttel borított épületet Ábrahám és Ismáel építették saját kezűleg, majd miután elkészült, a követ Gábriel angyal helyezte el abban. A környéken élő, többistenhívő, korai siíta törzs bálványként imádta a követ, ugyanakkor úgy gondolta, hogy mellette elférnek más isteneik szobrai is. Az ifjú Mohamed, aki Gábriel angyal hívására felvette a „Próféta” nevet, elhatározta, hogy véget vet a faragott szobrok imádásának és elvezeti népét Allahhoz. Természetesen ennek a legtöbben nem igazán örültek, így Mohamed arra kényszerült, hogy elhagyja szülővárosát és Medinába menekült. Mohamed „futására” 622-ben került sor. A Próféta később, amikor tanításait egyre inkább elfogadták, megengedte, hogy a Kába-szentély a muszlimok elismert zarándokhelyévé váljon. Mohamed prófétának napjainkban 1,2 milliárd követője van, így az iszlám a keresztény vallás után a második legnagyobb világvallás.

Mohamed próféta halála után a legtöbb vezető úgy gondolta, csak akkor lesz képes uralkodni a muszlimok fölött, ha meggyengíti hitüket. A követ éppen ezért nem egy esetben megpróbálták megsemmisíteni: összetörni, ellopni. A történet vége persze az lett, hogy a kő visszakerült eredeti helyére, mert Mohamed „tanítványai” nem voltak hajlandók lemondani sem vallási nézeteikről, sem pedig a Kába-kőről.

Az iszlám, mint világvallás

Az iszlámot a helyes cselekedetek, törvények és szabályok vallásának is hívják. Az öt legfontosabb szabályt az iszlám öt oszlopaként is emlegetik. Az első a hitvallás (saháda), ami annyit jelent: csakis és kizárólag egyetlen istent fogadnak el, Allahot, aki Mohamed prófétán keresztül szólt a hívőkhöz. A második az imádkozás (szalát), ami a szertartásokra vonatkozik: előírja hogyan, milyen mozdulatokkal kell imádkozniuk a hívőknek, természetesen mindig Mekka felé fordulva. A harmadik oszlop a böjt (szaum), ami tulajdonképpen a ramadán hónapban való önmegtartóztatást foglalja magába. A negyedik a régen használatos szegényadó (zakát), ami ma már sokkal inkább a jótékonykodásra utal, arra, hogy minden muzulmán köteles valamennyit fizetni a közösbe, hogy abból támogathassák a szűkölködőket. Az utolsó, ötödik oszlop pedig nem más, mint maga a zarándoklat, a hádzs. Eszerint minden iszlám hívő köteles életében legalább egyszer elmenni Mekkába, a Szent Kő szentélyébe. Ezt olyannyira komolyan veszik, hogy a szegényebb családokban élők évtizedekig kuporgatnak és gyűjtögetnek, hogy eleget tudjanak tenni az öt oszlop talán legfontosabb törvényének, melyért sokan nagy árat is fizetnek: minden évben több tucat embert tapos agyon a hömpölygő tömeg. Ennek oka, hogy nem csupán el kell menni Mekkába, hanem a szentélyt hétszer meg is kell kerülni, a követ pedig meg kell csókolni. A körbejárásnak is megvannak a maga szabályai: a kiindulási pont maga a kő. A zarándoklatnak hihetetlen jelentősége van az iszlámban. Úgy tartják, hogy a kő érintése által közvetlenül Istennel kerülnek kapcsolatba, neki gyónják meg bűneiket. A kő, mint már azt írtuk, az ítélet napján emlékezik majd arra a lélekre, aki nála járt és fejet hajtott előtte, és közbenjár a lélekért Istennél.

Idősebb, mint Mohamed

A kő eredete az idők folyamán teljesen a feledés homályába veszett. A valóságot lassan a legendák váltották föl. Abban a legtöbb kutató egyetért: annyira régi, hogy valójában megelőzhette Mohamed prófétát. Minden valószínűség szerint Kr.u. 200-ból való és mindig is nagy tisztelet övezte. A pogány vallásnak tehát éppen úgy része lehetett, mint később az egyistenhitű vallásnak. Mohamed próféta próbálkozásai arra vonatkozóan, hogy megtiltsa a kő tiszteletét, sikertelennek bizonyultak, ezért nagyon okosan úgy döntött, beépíti azt az új vallásba. Ezzel a lépésével tulajdonképpen meg is szilárdította saját pozícióját.

A legendáktól függetlenül a kő eredete mindig sok tudóst foglalkoztatott. Vannak, akik úgy gondolták, hogy esetleg vulkanikus eredetű, és valójában a sok érintés és csók által lett ennyire fényes. A meteoritok viszont az égi származást támasztják alá. A kő jellege, szerkezete pedig szintén erre utalnak. Több mint valószínű, hogy egy vas-nikkel meteoritot imádnak a muszlimok, amely becsapódásakor magába olvaszthatott még néhány más földi kőzetet is. Ráadásul a harmincas évek elején a környéken több olyan krátert is találtak, a melyek egy-egy becsapódásról árulkodtak. Egyesek azt sem tartják kizártnak, hogy egy fekete achátot rejt a kő. A válaszokban sajnos soha nem lehetünk biztosak, hiszen egy olyan vallási tárggyal állunk szemben, melyet tilos lefényképezni, letörni belőle egy darabot, mikroszkóp alatt vizsgálgatni pedig egyenesen szentségtörés lenne.

Bárhonnan is származik, egy dolog biztos: ezt a kicsi kődarabot (ami jelen pillanatban 25x20x20 cm), amely több kisebb darabból áll, 1873 óta egy ezüstpánt tart egyben. És ez a kődarab évente több millió embert bír zarándoklatra. Olyan történelmi múlttal rendelkezik, ami kevés kegytárgyról mondható el, és olyan erővel bír, hogyha valaki megpróbálná ellopni, az minden bizonnyal világkatasztrófához vezetne…

EZO Élet Magazin


A nyugati filozófiáktól a keleti tanításokig, az univerzum törvényeitől a boszorkány rituálékig, a gyógyító kristályoktól a meditációig a spiritualitás számos irányzatot foglal magában. Mindegyik irányzatnak és eszköznek azonban egyetlen célja van: megtalálni a tisztánlátás, a jólét és a boldogság útját. Más szóval a lelki békét, a belső egyensúlyt.

Ahhoz, hogy a lélek megtalálja egyensúlyát az életben szükséges a szeretet és a boldogság. A spirituális útmutatás segítségével megtapasztalhatod, hogyan hozhat el életedbe a láthatón túli világ szeretetet és boldogságot, miként érhetsz el belső egyensúlyt az égi energiák által. Konzultálj egy spirituális tanácsadóval és éld meg saját lelki békédet!


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Abrilla
Mellék:
 
Theresa
Mellék:
 
Oláh Mária
Mellék:
 
Berill
Mellék:
 
Leila
Mellék:
 
Perzsi
Mellék: