Hívja jósainkat most! 06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
 
Akciós bankkártyás fizetés 06 1 225 4141
Alapdíjas szám
 
 
Ügyfélszolgálat Telemedia Holding Kft. Info: 06 1 877 2509
Sorselemzés és életút

Csillagjegy

Az asztrológia tizenkét csillagjegyre, más szóval állatövi jegyre osztja fel az ekliptikát, azaz azt az utat, amin a Nap egy év alatt végighalad. A csillagjegyeket a hónapokhoz rendelik hozzá.

A kínai asztrológiában nemcsak a hónapokhoz, hanem az egyes évekhez is hozzárendelik az egyes csillagjegyeket, és itt más az elnevezésük is. A nyugati asztrológiában a csillagjegyek neve, sorrendje és szimbóluma megegyezik a csillagászatban használatos csillagképekéivel. A csillagjegyek és a csillagképek azonban korántsem azonosak, hiszen az asztrológia a Nap látszólagos évi pályájának egyenlő részekre való felosztásával adja meg az egyes jegyekhez tartozó égboltrészeket.

A csillagjegyeket zodiákus jegyeknek is nevezik, mivel a zodiákuson, azaz az állatövön helyezkednek el. A zodiákus az égbolton lévő képzelt övezet, amelyen áthaladnak a bolygók. A nyugati asztrológia szerint a tizenkét zodiákus jegy a bolygók hatása alatt áll, az uralkodó bolygóknak pedig különféle személyiségtípusokat feleltetnek meg. A csillagjegyeket ugyanakkor már az ókor óta összekapcsolják a négy alapelemmel – tűz, víz, föld, levegő – is.

A csillagjegyek története

Az ókori Babilonból származik az első ismert égi koordináta-rendszer, ami ma is használatos az asztrológiában. A tizenkét állatövi jegy elnevezése a hinduktól ered, az óind hónapokról kapták nevüket. A csillagjegyeknek a legtöbb hagyományban szakrális funkciókat tulajdonítottak. Az állatöv egyes elemeit például egy-egy istenséggel vagy hőssel társították, így a tizenkét jegyre a görögöknél és a rómaiaknál is tizenkét isten vigyázott.

A csillagjegyek jellemzői

Vízöntő (január 20 - február 18)

Uralkodó bolygó: Uránusz; elem: levegő

Az egyik legemberszeretőbb, legszociálisabb jegy. Segítőkész, barátságos és őszinte. Éles eszű, eredeti, ötletes, intellektuális alkat, emellett rendkívül szabadságszerető. Sokoldalú, zseni alkat, a típus minden áldásával és átkával együtt. Újító, forradalmár típus, aki nem illeszthető semmilyen rendbe vagy rendszerbe. A szerelemben is sokat megőriz a függetlenségéből. Rossz esetben megalkuvásra képtelen, önfejű, érzéketlen, különc.

Halak (február 19 - március 20)

Uralkodó bolygó: Neptunusz, elem: víz

Befelé forduló, elsősorban az érzelmei irányítják. Romantikus, érzékeny, intuitív típus. Jóindulatú és megértő másokkal, bár jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. A szerelemben hajlamos a plátói érzelmekre. Rossz esetben túlérzékeny, befolyásolható, határozatlan, irreális, zavaros, megbízhatatlan, csaló. Könnyen kicsúszik a lába alól a talaj, ilyenkor előfordul, hogy alkoholhoz vagy droghoz nyúl.

Kos (március 21 - április 19)

Uralkodó bolygója: Mars, elem: tűz

A tettek embere. Aktív, energikus, határozott, lendületes, vállalkozó kedvű. Harcias, agresszivitása azonban ritkán fakad rosszindulatból. Gyakran meggondolatlan, forrófejű, hajlamos elhamarkodott döntéseket hozni, és nem elég kitartó céljai elérésében. Hatalomra törő, magához akarja ragadni a vezető szerepet. A szerelemben is tüzes, szenvedélyes. A nők gyakran férfias tulajdonságokkal rendelkeznek. Rossz esetben önző, nyers, durva, erőszakos, türelmetlen, akaratos, zsarnoki.

Bika (április 20 - május 20)

Uralkodó bolygója: Vénusz, elem: föld

Gyakorlatias, megfontolt. Nehezen szánja rá magát a cselekvésre, de amibe belekezd, azt általában nagy kitartással be is fejezi. Jó ízlésű, rendszerint művészetkedvelő. Fontosak számára az élvezetek, az élet örömteli pillanataira koncentrál. Termékeny típus, gyermek- és családszerető. Gyakran fejlett pénzügyi érzékkel rendelkezik, beosztó típus. Rossz esetben lusta, mohó, anyagias, önző, féltékeny.

Ikrek (május 21 - június 21)

Uralkodó bolygója: Merkúr, elem: levegő

Fizikailag és szellemileg is rendkívül élénk. Intelligens, értelmes, kíváncsi, azonban sokszor hiányzik belőle az elmélyülés, az alaposság. Mint kettős jegynek gyakran több foglalkozása, munkája van, azokat is könnyen cserélgeti. A szerelemben is hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Kommunikatív, közlékeny, jó nyelvérzék és beszédkészség jellemzi. Rossz esetben felszínes, fecsegő, szétszórt, megbízhatatlan, pletykás.

Rák (június 22 - július 22)

Uralkodó bolygója: Hold, elem: víz

A legnőiesebb jegy. Érzelmes, romantikus, óvó, gondoskodó, ragaszkodó. Emiatt rendkívül érzékeny, sérülékeny, és sokszor szeszélyes, változékony is. Fantáziadús, jó színész, előadó. Látszólag gyenge, de valójában igen céltudatos, mindent elér, amit igazán fontosnak tart. Család- és otthon centrikus, elsősorban itt gyakorolja vezető szerepét. Fontos számára a múlt, emlékeket, tárgyakat gyűjt. Rossz esetben az érzelmei vezérlik, túl érzékeny, sértődékeny, szeszélyes, gyanakvó, féltékeny, kisajátító. Hajlamos levertségre, visszahúzódásra, mogorvaságra.

Oroszlán (július 23 - augusztus 22)

Uralkodó bolygója: Nap, elem: tűz

Vezetésre, szervezésre, irányításra termett. Magabiztos, határozott, szilárd, büszke, öntudatos, emellett kezdeményező és kreatív típus. Tudja élvezni az élet örömeit, játékos, bohém is tud lenni. Szereti a luxust, a szép, elegáns dolgokat, illetve azt, ha felnéznek rá. Indulatos, könnyen dühbe gurul, de ritkán rosszindulatú. Igazságszerető, önérzetes, a mások igazáért is kiáll. Gyermekszerető, bár nem túl termékeny. Rossz esetben lobbanékony, hiú, uralkodni vágyó, hatalmaskodó, önelégült, erőszakos.

Szűz (augusztus 23 - szeptember 22)

Uralkodó bolygója: Merkúr, elem: föld

Intellektuális típus, inkább az esze irányítja, mint a szíve. Tudós alkat, jó megfigyelő, elemző, rendszerező, analitikus, logikus. Inkább beosztott, mint vezető típus, szorgalmas és megbízható. Szereti a rendet maga körül, és ezt másoktól is elvárja. Hajlamos elmerülni a részletekben, gyakran ezért nem halad a munkájában. Rossz esetben kínosan pedáns, aggodalmaskodó, szőrszálhasogató, kicsinyes, félénk, visszahúzódó, gátlásos. Hajlamos sokat foglalkozni az egészségével, gyakran hipochonder.

Mérleg (szeptember 23 - október 22)

Uralkodó bolygója: Vénusz, elem: levegő

Kedves, közvetlen, barátságos, figyelmes, alkalmazkodó. Egyensúlyra, harmóniára törekszik. Jó ízlésű, vonzó, rendszerint szimpátiát ébreszt az emberekben. Békeszerető, zavarja a vita, a veszekedés, az erőszak. Jó diplomáciai érzékkel rendelkezik. Gyakran művészi képességekkel, hajlamokkal rendelkezik. Fontos számára a társ, az emberi kapcsolatok az élet minden területén, szeret társasági életet élni. Ad a megjelenésére, a környezetére. Rossz esetben felszínes, ingatag, befolyásolható, határozatlan, feltűnést keltő, kicsapongó.

Skorpió (október 23 - november 21)

Uralkodó bolygója: Plútó, elem: víz

A legszélsőségesebb, legellentmondásosabb jegy. Gyakran karizmatikus kisugárzással rendelkezik. Energikus, óriási akaraterő jellemzi. Lelkileg azonban rendkívül instabil, sérülékeny. Kutató hajlamú, minden titkot fel akar tárni, ő maga azonban nem adja ki könnyen a titkait. Mélyreható gondolkodás, jó szellemi képességek jellemzik. Önfeláldozó, a családjáért minden áldozatra képes, ugyanakkor hajlamos uralkodni szerettei felett. A szerelemben érzéki, csábító, ugyanakkor a legféltékenyebb típus. Rossz esetben önző, sértődékeny, bizalmatlan, kíméletlen, bosszúálló, csökönyös, mániákus, önpusztító.

Nyilas (november 22 - december 21)

Uralkodó bolygója: Jupiter, elem: tűz

Nyílt, becsületes, törvénytisztelő. Idealista típus, derű és optimizmus jellemzi, könnyen lelkesedik. Szabadságszerető, rendkívül erős benne a függetlenségi vágy. Gyakori a filozófiai, a vallási, vagy a jogi érdeklődés. Szeret utazni, vonzzák a nagy távlatok, az idegen kultúrák. Érdeklődő, szeret tanulni, de nem mindig elég kitartó benne. A szerelemben is tüzes, hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Rossz esetben lobbanékony, türelmetlen, felelőtlen, megbízhatatlan, csapongó, irreális, túlzó.

Bak (december 22 - január 19)

Uralkodó bolygója: Szaturnusz, elem: föld

Kitartó, állhatatos, céltudatos, megbízható, szorgalmas, felelősségteljes, pontos. Mindig két lábbal áll a földön, rendkívül gyakorlatias. Fontos számára a létbiztonság, a pozíció, a karrier. Nem a rangért, hanem a stabil háttér miatt keresi a sikert. Zárkózott, csendes, visszahúzódó, nehéz a bizalmába férkőzni, de akit egyszer elfogad, az biztosan számíthat rá. Későn érő típus, nehezen bontakozik ki. Rossz esetben törtető, karrierista, önző, érzéketlen, merev, makacs, keményfejű, gátlásos. Hajlamos levertségre, depresszióra.


Képzeld el, hogy van egy forgatókönyv, amely feltérképezi az összes olyan utat, amelyet ebben az életben megjárhatsz. Sőt, azt is pontosan elárulja, hogyan tudsz sikeresen célba érni, úgy, hogy mindvégig a benned rejlő potenciált tartja szem előtt! Mindannyiunknak van egy életút története: múlt, jelen és jövő. Mindenki hivatott valamire, mindenkinek van egy életcélja.

Az életutad feltérképezésével te is megtalálhatod azt a célt, amely igazán boldoggá tesz téged és elégedett ember lehetsz, hiszen biztos, hogy szeretni fogod majd, amit csinálsz.

Az életút olvasása a megvilágításról és a felhatalmazásról szól. Bizonyos életesemények és tapasztalatok előre meg vannak határozva, de a legtöbb megváltoztatható a szabad akaratod által. A sorselemzésre szakosodott jósok felderítik a sors, a személyiség és az élettapasztalat sajátos valószínűségeit, hogy azt a bizonyos „jót” elérhesd.


Mi az EZO.TV?

Az EZO.TV az egyik legmegbízhatóbb jós-tanácsadás illetve jóslást nyújtó internetes közösség. Több mint 10 éves fennállása óta az EZO.TV már 4 milliónál is több jóslást, rituálét és megannyi tanácsadást bonyolított le telefonon. Sokaknak segített megtalálni az utat, megadni mindazokat a válaszokat, melyek jobbá tették az életüket. Amit kínálunk, az sokkal több, mint jövendőmondás, mi segítünk megtalálni az életutad, a boldogságod! A megnyugvás, a sikeres élet, a boldogság csak egy telefonhívásnyira van tőled.

Több mint 100 jós, tisztánlátó, asztrológus és álomfejtő közül választhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy a legjobb jósokkal fogsz kapcsolatba kerülni. Hívd megbízható és elhivatott jósaink egyikét még ma! Minden beszélgetés bizalmas, a legbiztonságosabb formában beszélhetsz a problémáidról, anélkül, hogy az illetéktelen fülekbe jutna. Bizalmas és biztonságos, egyenes válaszok valódi jósoktól, 100% elégedettség!

 
Magyarország vezető tanácsadói válaszolnak a nap 24 órájában
06 90 60 27 27
A hívás díja: 485 Ft/perc
Leila
Mellék:
 
Zsóka
Mellék:
 
Ivett
Mellék:
 
Theresa
Mellék:
 
Liza
Mellék:
 
Oláh Mária
Mellék: